CHARITNÍ DŮM SALVATOR KRNOV - domov pro osoby se specifickými potřebami

M. Švabinského 712/10, 794 01 Krnov

 Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebami

 

 

 

 


 

Žádost o přijetí do Charitního domu Salvator Krnov
Ceník služeb - Charitní dům Salvator Krnov
 
Nejčastější otázky a odpovědi

Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace
Informace o zpracování osobních údajů - jiný účel

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

 
V souladu s mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice MSK jsou od 17. 7. 2020 do odvolání  návštěvy uživatelů a pacientů pobytových sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava možné pouze s respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a za dodržení dalších pravidel. Bez této ochrany dýchácích cest jsou návštěvy zakázány. Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro návštěvy
Evidenční list návštěvy

 
„Poskytujeme pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním a společně s nimi
 se snažíme o vytvoření atmosféry důvěry, pokoje a radosti.“

POSLÁNÍ

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiPosláním služby Charitního domu Salvator Krnov – domova se zvláštním režimem, je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro plnohodnotný život uživatelů s dosažením maximální možné míry jejich samostatnosti. Jedná se o osoby, které si vlivem svého duševního onemocnění nejsou schopny zajistit své potřeby pro život v běžné domácnosti.

CÍLE

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možné míry samostatnosti.

 • Vytvářet podmínky pro individuální zajišťování fyzických potřeb uživatel;
 • Zachovávání a zvyšování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk a závažnost onemocnění;
 • Rozšíření stávající podpory uživatelů při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a životem v regionu;
 • Zkvalitnění týmové práce všech zaměstnanců zařízení směřující k vytváření rovnocenného partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb;

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiCílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním, které zapříčiňuje, že osoby nejsou schopny zajišťovat své životní potřeby ve vlastním, domácím, prostředí a jejich situaci není možno řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb.
Do naší cílové skupiny nepatří lidé, jejichž soběstačnost je výrazně omezena jinými handicapy. Jedná se o osoby:

 • osoby závislé na alkoholu a návykových látkách v kombinaci s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním
 • osoby s těžkým duševním onemocněním vyžadující uzavřené oddělení
 • osoby s duševním onemocněním s těžkou demencí v jakémkoliv stádiu
 • osoby s trvale sníženou soběstačností

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiNašim uživatelům poskytujeme podle jejich individuálních potřeb zejména:

 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • možnost přechodného ubytování
 • hospicové služby uživatelům v terminálním stádiu života, doprovázení a psychickou pomoc rodinám a příbuzným
 • základní ergoterapeutické a rehabilitační služby
 • ubytování, stravování, duchovní služby

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiSAMOSTATNOST

  to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním, to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv;

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK

  poskytování sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:

  • tělesná – bydlení, ochrana, stabilita a bezpečnost materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
 • Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickým potřebamiPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad:

  • nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  • nést naději i do beznadějných situací, tzn. Nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  • v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.  

Příběh:
Jsem původně z Ostravy, ale po maturitě jsem se odstěhovala do Jablonce nad Nisou, až do doby, kdy u mě propukla psychická nemoc. Návrat do Ostravy byl pro mě strašně těžký. Bylo ale hodně let, na které ráda vzpomínám. V roce 1986 se mi narodil syn, který to neměl lehké, když jsem onemocněla, protože celou dobu jsme žili sami. Dnes je úspěšný podnikatel a mám z něj radost. Moje kariéra byla postupná a ke konci dost strmá. Nejdříve jsem dělala účetní, ale pak jsem začala s exportem českého skla do USA. Začátky byly těžké, pochopit úplně jiný svět, dostat se mezi obchodníky, rodilé Američany. Sklo mělo úspěch, ale pomalu se začala rozvíjet moje duševní nemoc. Když se dívám dneska zpět, nelituji, že to vše skončilo. Nejhorším obdobím pro mě byla léta 2000–2014. Můj čas se střídal mezi psychiatrickou nemocnicí a domovem a byl provázen věčnými konflikty s rodinou a pokusy nastoupit znovu do zaměstnání. Podstoupila jsem psychoterapii, která mi částečně pomohla. Poté mi lékař napsal léky a vysvětlil mi, že práce už u mě není možná. Rozhodnutí, že se přestěhuji do Salvatoru, nelituji. Je to jiný život, jsem ráda, že jsem tady, pomáhám s úklidem a s chutí se zapojuji do různých aktivit.

uživatelka služby

Ze vzkazů uživatelů služby:   

 „…jsem velmi rád, že mi zde bylo umožněno bydlet společně se svou sestrou, že jsme si mohli vzít s sebou všechny osobní věci a mít i vlastní televizi…jsme zde velmi spokojeni“

„..každý den se mám na co těšit: máme dílny, vyrábíme různé věci, měli jsme táborák… líbila se mi oslava Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, … pravidelné páteční čaje i nedělní posezení s kávou a bábovkou…“
(pan Vladimír)

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje, měst Příbor, Krnov a Kopřivnice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj    

Příbor  Krnov   koprivnice_logoOpavaHradec n. M.Třinec

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy