CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA - noclehárna

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 Charitní dům sv. Františka - noclehárna a azylový dům

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí sociální služby
Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů

 

„Když máš rád to, co děláš, stane se práce, i ta sebevětší, radostí.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaPosláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – noclehárna v Ostravě – Vítkovicích, je poskytnout mužům v nepříznivé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení, možnost přenocování, hygienického zázemí, sociálního poradenství a podpořit je ve snaze tuto situaci aktivně řešit.

CÍLE

Cíle sociální služby noclehárna jsou:

 • pomoci mužům bez přístřeší zmírnit jejich nepříznivou životní situaci.
 • snížit sociální a zdravotní rizika ohrožující muže bez přístřeší.
 • poskytnout bezpečné prostředí k přenocování.

Krátkodobé cíle sociální služby noclehárna jsou definovány v plánu práce střediska Charitní dům sv. Františka pro daný rok.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaSociální služba noclehárna poskytuje nocleh:

 • mužům starším 18 let
 • mužům bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami
 • mužům, kteří jsou fyzicky soběstační a v základních, samoobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby

Sociální službu noclehárna nelze poskytnout těmto zájemcům:

 • ženám
 • mužům mladším 18 let
 • mužům s těžkým smyslovým, mentálním, tělesným postižením
 • mužům cizincům, se kterými se nelze dorozumět bez přítomnosti tlumočníka

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • nouzový nocleh
 • pomoc při řešení krátkodobé krizové situace
 • jednorázové nasycení
 • Charitní dům sv. Františka - noclehárnaosobní hygiena
 • poskytnutí ošacení
 • snižování rizika ohrožujícího život uživatele
 • poskytnutí sociálního poradenství a sociální pomoci
 • podpory návratu uživatele služeb na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů atd.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní dům sv. Františka - noclehárnaSAMOSTATNOST

  - hledání a rozvíjení schopností uživatele sociální služby;

 • PARTNERSTVÍ

  - respektování práv a svobodné volby uživatele sociální služby;

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  - vycházet z jedinečných potřeb uživatele sociální služby;

 • ZAMĚŘENÍ NA CELEK
  - respektování základních lidských potřeb ve všech oblastech osobnosti uživatele sociální služby;
 • Charitní dům sv. Františka - noclehárnaPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  s láskou a úctou k životu důstojně pomáhat potřebným


Služby Noclehárny navazují na činnost Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a terénní programy, kde probíhá první kontakt s uživateli služeb – muži, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Navazující služby jsou Charitní dům sv. Františka - azylový dům a Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace, kde uživatelům nabízíme pomoc a podporu při osamostatňování a začleňování zpět do společnosti.

V rámci aktivit Charitního domu sv. Františka je metodicky řízen a provozně zajišťován Šatník Charity Ostrava, který slouží uživatelům poskytovaných sociálních služeb.

 

MOŽNOSTI PODPORY:

 • http://darcovskasms.czzasláním zprávy ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK a poslat na číslo 87 777
  Cena jedné DMS je 30,- Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro uživatele služby v Charitním domě sv. Františka.
 • zasláním zprávy ve tvaru DMS ROK AZYLFRANTISEK na číslo 87 777 podpoříte projekt pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Více o projektu DMS =>
 • zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto s variabilním symbolem: 11146.  

Příběh:
Stává se, že se muž rozejde s partnerkou a navíc ztratí práci. Poté se upne k alkoholu a nakonec přijde o bydlení a skončí v azylovém domě nebo v noclehárně. Sedmatřicetiletý Martin se takto ocitl v našem zařízení a vyhledal pomoc našich pracovníků. Své rodiče nepoznal. Celou dobu vyrůstal v dětském domově. Vyučil se automechanikem a našel si v oboru práci. Problémy ale nastaly v minulém roce, když byl dlouhodobě nemocný a posléze ho vyhodili ze zaměstnání. Netrvalo dlouho a přišly neshody s manželkou, takže rezignovaně odešel z domu. Vánoční svátky oslavil v Charitním domě sv. Františka. Takto vzpomíná na Vánoce: „Na štědrovečerní večeři jsme měli řízek s bramborovým salátem. Nechyběl nám ani klasický vánoční stromeček. Po večeři jsme dostali od pracovníků dárkový balíček.“ Martinův cíl je svou situaci zlepšit. Do budoucna by rád získal takovou práci, aby dostal šanci ukázat své schopnosti. Z tohoto důvodu intenzivně spolupracuje s našimi pracovníky a hledá cesty, jak stanoveného cíle dosáhnout.

 

Třiďte odpad, má to smysl!!!Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy