Charitní hospicová poradna

Logo - Charitní hospicová poradnaCharvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

Telefon: 731 534 002, 599 508 533
E-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Marcela Kutláková, DiS.
Telefon - sociální pracovník:
731 625 768

Vedoucí střediska:
Mgr. Bc. Alexandra Čubová
Telefon - vedoucí střediska: 731 534 002
Počet zaměstnanců: 3,04 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů v r. 2021: 817 (715 kontaktů, 1720 intervencí)Charitní hospicová poradna
Datum založení střediska: 8. 10. 2007

Konzultační hodiny - neobjednaní klienti: konzultace v ambulaci
Po: 8.00 – 10.00     13.00 – 15.00
Út:  8.00 – 10.00     13.00 – 15.00
St:            –                         –
Čt:  8.00 – 10.00     13.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 10.00     13.00 – 14.00

Konzultační hodiny - objednaní klienti: konzultace v ambulaci nebo v domácnosti
Po: 10.00 – 12.00    15.00 - 17.00
Út:  10.00 – 12.00    15.00 – 16.00
St:   8.00 – 16.00
Čt:  10.00 – 12.00
Pá: 10.00 – 12.00    

Propagační leták - Charitní hospicová poradna
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Nabídka zapůjčení figurín pro základní školy
Informace pro uživatele odborného sociálního poradenství o zpracování osobních údajů

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

Doprovázení a podpora při péči o Vašeho blízkého...

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti zdravotnické péče a zdravotního stavu, případně vzdělávání a to uživatelům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním stádiu svého života, uživatelům, kteří pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou osobu nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Služby poskytujeme také dalším zájemcům z řad veřejnosti a těm, kteří mají zájem působit jako dobrovolníci u těžce nemocných nebo umírajících. Smyslem poskytovaných služeb je prevence vzniku krize z úmrtí blízkého člověka, umožnění bezpečného truchlení, doprovázení blízkých osob pečujících o umírajícího a také doprovázení umírajícího, pomoc při zajištění lidské důstojnosti v posledních chvílích života. Uživatelé mohou získat odbornou podporu a pomoc v obtížné životní situaci či v terminálním stádiu svého života.

CÍL

Charitní hospicová poradnaCílem Charitní hospicové poradny je poskytnout všem uživatelům potřebné informace, podporu a pomoc (mimo léčby), které umožní uživateli zvládnout obtížnou situaci, ve které se nachází, vlastními silami nebo za pomoci intervence a terapie. Cílem je, aby uživatelé využívali nejen základní informace, ale také odborné konzultace s pracovníky poradny (sociálním pracovníkem, psychologem, lékařem, duchovním), terapie, využívání kompenzačních pomůcek a vzdělávání.

CÍLOVÁ SKUPINA

Uživatelé služeb poskytovaných Charitní hospicovou poradnou jsou těžce nemocní uživatelé či uživatelé v terminálním stádiu, uživatelé, kteří pečují o těžce nemocnou, umírající blízkou osobu, uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Dalšími kritérii jsou:

 • věk od 16 letCharitní hospicová poradna
 • osoby v krizi – spojené s vlastní nemocí nebo nemocí blízké osoby, či spojené se ztrátou blízké osoby
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby se zájmem o doprovázení umírajících a pozůstalých

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní hospicová poradnaINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ
  Poskytované služby Charitní hospicovou poradnou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání ve vztahu ke způsobu a procesu poskytování odborného poradenství. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout ve všech fázích poradenského procesu o ukončení či přerušení konzultace a dalšího setkávání.
 • ANONYMITA
  V rámci poskytovaných poradenských služeb Charitní hospicovou poradnou respektujeme právo a přání uživatele nesdělovat osobní údaje.

 • SAMOSTATNOST

  V rámci poradenství podporujeme uživatele k využívání svého potenciálu a svého nejbližšího okolí v řešení obtížných situacích, ve kterých se může nacházet. Podporujeme uživatele v přebírání odpovědnosti za své rozhodnutí. Mobilizujeme uživatele ve využívání jeho opěrné sociální sítě (social network).

 • PARTNERSTVÍ
  Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je svébytná osobnost. Pokud daná krizová situace vyžaduje jiný přístup (např. direktivní) je využit pouze po dobu nezbytně nutnou pro překonání dané situace.

 • HOLISTICKÉ ZAMĚŘENÍ
  Poskytování služby se zaměřuje na uživatele jako na celek. Respektujeme uživatelovy bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. Služby, které zabezpečujeme, jsou poskytovány odbornými pracovníky (sociální pracovník, psycholog, lékař, duchovní, pastorační asistent).
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

OBLASTI PORADENSKÝCH SLUŽEB

Charitní hospicová poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech:

 • sociální systémy - sociální služby a sociálního zabezpečeníCharitní hospicová poradna
 • psychologie - akutní krizová intervence, terapeutické činnosti poskytované odbornými pracovníky
 • vzdělávání  - v oblasti péče o těžce nemocné nebo umírající blízké osoby. Vzdělávání probíhá v rámci pravidelného bezplatného Kurzu péče o nemocného v domácím prostředí a v rámci Dobrovolnického hospicového centra
 • návazné služby  - a nabízíme zprostředkovávání kontaktu uživatele s těmito službami
 • psychosociální služby -  poskytování pomoci, terapie (psychologická, sociální a duchovní pomoc) a provázení uživatelů, kteří se ocitli v tíživé (obtížné) životní situaci v souvislosti s těžkým onemocněním a umíráním blízké osoby či své ve zdravotnickém zařízení, léčebně dlouhodobě nemocných, hospicovém zařízení nebo domácí péči apod. Součástí této oblasti je také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich půjčování
 • zdravotnictví - poskytování odborných informací a návodů uživatelům, kteří potřebují získat bližší informace o onemocnění jejich blízké osoby nebo svém, progresi, péči o nemocného nebo umírajícího z pohledu lékaře i sestry, kteří mají odborné zkušenosti s pacienty v terminálním stádiu života.
 • zdravotní poradenství - poskytování informací, doporučení a návodů v oblasti daného onemocnění, a to při zachovávání respektu a pokynů ošetřujícího lékaře.Půjčovna kompenzačních pomůcek

V návaznosti na výše uvedených oblastí poradenství poskytujeme sociální služby pro pozůstalé, jejich provázení v truchlení, poskytování intervence v oblasti problémů s vyrovnáváním se se smrtí blízkého člověka a psychologické a duchovní pomoci.

Charitní hospicová poradna zajišťuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde je možné půjčit:  mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, Bio lampa, antidekubitní matrace a další pomůcky.

Příběh:
Paní Jana kontaktovala poradnu z důvodu řešení péče o nevyléčitelně nemocnou maminku, v té době hospitalizovanou v LDN bez možnosti návštěv z důvodu proticovidových opatření. Klientce jsme předali informace o lůžkovém hospici, o podmínkách pro přijetí. Během uplakaného hovoru se ukázalo, jak těžká je pro obě komunikace na dálku, kdy nenacházejí vhodná témata k rozhovorům a zároveň nemají vhodné podmínky pro sdílení. Další obava plynula ze strachu, že se s maminkou již za jejího života nesetká. Po dobu čtrnácti dní, kdy se vyřizovala žádost pro přijetí na hospic, jsme paní Janě byli dále oporou také v hledání témat pro společné rozhovory, dokonce byly dny, kdy spolu poslouchaly hudbu nebo sledovaly televizi. Následně toto mohly prožívat 
v hospici, kde dcera maminku pravidelně navštěvovala a doprovázela. Žila s ní závěr života…

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj