Informace pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky o zpracování osobních údajů

 

Informace pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky o zpracování osobních údajů

 

 1. Charita Ostrava, IČ: 44940998, jako správce Vašich osobních údajů, zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, podpis, číslo OP, kontakty – tel. číslo a email
 1. na základě právního titulu: oprávněný zájem Charity Ostrava; zákon o veřejných sbírkách a smlouva o veřejné sbírce
 2. za účelem vedení databáze dobrovolníků pro agendu Tříkrálové sbírky, vydání plné moci vedoucího kolednické skupinky
 3. po dobu 10 let od ukončení příslušného ročníku Tříkrálové sbírky
 • fotografie, na nichž jste/budete/ ilustračně zachycen/a během konání Tříkrálové sbírky či následného poděkování koledníkům
 1. na základě právního titulu: oprávněný zájem správce osobních údajů a v souladu s tzv. zpravodajskou licencí dle § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 2. za účelem pořízení a uchování dokumentace o činnosti Charity Ostrava, zejména ve formě Výročních zpráv Charity Ostrava, Čtvrletníku Charity Ostrava, na webu Charity Ostrava, na letácích Charity Ostrava apod.
 3. po ukončení Tříkrálové sbírky budou vybrané fotografie a videozáznamy uloženy v archivu Charity Ostrava po dobu 30 let
 4. pořizované fotografie nebude Charita Ostrava předávat žádným jiným osobám ani subjektům
 5. případné zveřejnění konkrétních fotografií a záznamů podléhá Vašemu osobnímu (písemnému) souhlasu se zveřejněním.
 1. Jako subjekt údajů máte následující práva:
 1. nahlížet do dokumentace, kterou o Vás Charita Ostrava vede a která obsahuje Vaše výše vyjmenované osobní údaje (právo přístupu);
 2. žádat o opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že Charita Ostrava zpracovává Vaše již neaktuální nebo chybně zapsané osobní údaje;
 3. žádat o výmaz (likvidaci) svých osobních údajů, které Charita Ostrava zpracovává
 4. žádat o omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování některých svých osobních údajů
 5. požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (tj. vydání zpracovávaných os. údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu).
 6. podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.
 1. Kontaktní místo Charity Ostrava, kde můžete výše uvedená práva uplatnit (požadovat):

Koordinátor pro ochranu osobních údajů (GDPR): Mgr. Taťána Boháčová, e-mail: gdpr(at)ostrava.charita.cz, Adresa pracoviště:  ředitelství Charity Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava–Vítkovice, 703 00

Formulář pro uplatnění práv osoby jako subjektu osobních údajů

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy