Informace o zpracování osobních údajů v Charitě Ostrava

 

Charita Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, IČ: 44940998 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb a dalších osob (sponzorů, dárců, dobrovolníků, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů apod.).

Vymezení zásad pro zpracování osobních údajů v Charitě Ostrava (dále jen „CHO“):

 • Osobní údaje Charita Ostrava zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • V případě že jste osobou, u které zpracovává CHO osobní údaje, máte právo:
 1. požadovat od CHO informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 2. požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným CHO;
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané CHO jsou nepřesné);
 4. požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných CHO, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů CHO;
 6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a CHO (tj. požadovat vydání zpracovávaných os. údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu);
 7. podat stížnost dozorovému orgánu, v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.
 8. Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním (nejčastěji u fotografií), máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (tj. nelze zpětně zamezit již zveřejněnému).
 9. Svá práva vůči CHO uplatňujte u koordinátora pro ochranu osobních údajů a implementaci GDPR .

Formulář pro uplatnění práv osoby jako subjektu osobních údajů

Koordinátor pro ochranu osobních údajů v Charitě Ostrava:
Mgr. Taťána Boháčová, e-mail: gdpr(at)ostrava.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy