HOSPIC SV. LUKÁŠE - odlehčovací služba

Hospic sv. LukášeCharvátská 785/8, Ostrava - Výškovice 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19 a na základě vládních usnesení jsou v Hospici sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života od 5. 12. do odvolání možné návštěvy pacientů po předchozí tel. domluvě (tel.: 736 504 491 - 1. stanice, 736 504 492 - 2. stanice) a za podmínek a omezení uvedených v Pravidlech pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.

Evidenční list návštěvy - čestné prohlášení a souhlas s provedením testu
Evidenční list návštěvy - čestné prohlášení a vlastní test

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

Žádost o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Ceník odlehčovacích služeb - 2/2020
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - jiný účel


"I pečující si potřebuje odpočinout..."

 
Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služba je poskytována ve dvou formách: standardní odlehčovací služba a zvláštní forma odlehčovací služby.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaPosláním standardní odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí, kteří je ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí, a umožnění nezbytného odpočinku pečující osoby.

Posláním zvláštní formy odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí v terminálním (závěrečném) stádiu života, kteří je nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí a kterým je vždy současně poskytována i zdravotní hospicová péče.

CÍL

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaCílem standardní odlehčovací služby je zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby poskytnuté člověku se sníženou soběstačností důstojné prožívání života a nezbytný odpočinek pečující osoby.

Cílem zvláštní formy odlehčovací služby je zajistit nezbytnou sociální složku péče při poskytování hospicové zdravotní péče lidem v závěrečném stádiu života.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou standardní odlehčovací služby jsou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a o ně pečující osoby.Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Cílovou skupinou zvláštní formy odlehčovací služby jsou lidé v závěrečném stádiu života, kteří současně využívají hospicové zdravotní služby.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Našim uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • uspokojení bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb,
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby,
 • psychologickou pomoc externího psychologa.

Přijetí uživatelů služeb na základě Žádosti o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Poskytované služby Charitní pečovatelskou službou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání nejen o způsobu poskytovaní služby. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout, kdy a v jakém čase mu bude služba poskytována a v jakém rozsahu.

 • SAMOSTATNOST

  Dbáme na to, aby uživatel během poskytování služeb vykonával to co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a z vlastního přičinění. Činnosti, které je uživatel schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnost, které uživatel není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme k výkonu dané činnosti. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

  Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je ve svém domácím prostředí a jeho přání musí být respektováno.

 • RESPEKT K DŮSTOJNOSTI ŽIVOTA A ČLOVĚKA

 • Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD


  Na základě křesťanských zásad:

  1. nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  2. nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  3. v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

Příběh:
„Tak jsem zase tady! Už jsem se nemohla dočkat!“ Těmito slovy nás vždy již u dveří vítá paní Maruška, která je pravidelnou uživatelkou odlehčovací služby. Naši službu využívá v době, kdy si její pečující rodina potřebuje
vyřídit své záležitosti, či odjet na dovolenou. V letošním roce oslaví paní Maruška krásných 98 let. Přestože již nemůže běhat jako „za mlada“ a její pohyb je často doprovázen nemalými bolestmi, svým optimismem, energií,
pamětí a humorem předčí mnohé z nás. Moc nás také těší, jak paní Maruška hodnotí svůj pobyt zde. „Cítím se zde velmi spokojená. Mám zde společnost, což mi vrací sílu do života. Sestřičky jsou vždy velmi milé a ochotně mi pomůžou, když je o něco požádám. Strava je dietnější, to mi také vyhovuje. Velmi ráda navštěvuji úterní kavárničku, kterou zajišťují dobrovolníci. Jsem také opravdu moc šťastná, když můžu být na zahradě, hlavně nyní na jaře. Jsem vděčná za vše, co mohu vnímat kolem sebe. Velkou posilou a zdrojem pokoje je pro mě účast na pravidelných bohoslužbách v hospicové kapličce. Jsem velmi ráda, že jsem možnost pobytu v hospici „objevila“. Svým známým vždy říkám, když se opět na pobyt chystám, že jedu do lázní, do 5-ti hvězdičkového hotelu.“

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy