CHARITNÍ STŘEDISKO SV. KRYŠTOFA - mobilní hospic
a ošetřovatelská službaCharitní středisko sv. Kryštofa - logo

Charvátská 785/8, Ostrava - Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

 

 

Hospic sv. Lukáše


 

 

 

 

Propagační leták - Charitní středisko sv. Kryštofa
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcekInformace pro uživatele zdravotní mobilní hospicové služby o zpracování osobních údajů

      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

"Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí."
Robin St. John

POSLÁNÍ

Posláním Mobilního hospice sv. Kryštofa je zajišťování specializované zdravotní péče o lidi v terminálním (závěrečném) stádiu života. Služba je poskytována terénní formou přímo v domácnosti klienta.

CÍL

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaCílem služby je zajistit důstojné prožívání života a aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí či jinými obtížemi a nezůstal osamocen. Službu poskytujeme ve spolupráci s lékařem onkologem, který ve spolupráci s praktickým lékařem vede symptomatickou léčbu. Řešíme také psychologické, sociální a duchovní potřeby, snažíme se tak zajistit co nejlepší kvalitu života umírajících a podporu jejich rodin.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Přijetí klienta do služby probCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře. Klientům mobilního hospice poskytujeme péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (pohotovost na telefonu). Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně. Náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů. Službu zajišťujeme v Ostravě a okolním regionu s dojezdem cca do 35 km.

 

POSLÁNÍ

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaPosláním Ošetřovatelské služby sv. Kryštofa je umožnit člověku setrvat co nejdéle v jeho vlastním, domácím prostředí a pomoci mu tak zachovat si svůj životní styl a samostatnost. Služby poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny. Služba je zajišťována terénní formou přímo v domácnosti klienta. Péči poskytujeme na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je zcela hrazena zdravotními pojišťovnami.

CÍL

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaCílem práce ošetřovatelské služby je umožnit člověku setrvat co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní životní styl. Smyslem našich služeb je udržení maximální možné samostatnosti a soběstačnosti nejen seniorů, ale i osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny.

 

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).

 

Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČRCharita Ostrava je na pracovišti Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Více o akreditovaném vzdělávání =>

 

Prováděné ošetřovatelské výkony Mobilního hospice a ošetřovatelské služby Charity Ostrava:

 • odběry krve
 • aplikace injekcí
 • ošetření ran
 • ošetření stomií
 • péče o močové katétry
 • péče o žaludeční sondy
 • aplikace infuzí k zajištění hydratace
 • měření krevního tlaku a glykémie
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek a zaškolení
 • bezplatné sociální poradenství (i pro pečující, rodinu klienta)
 • doprovázení, aby klient nezůstal osamocen.

SluCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službažbu poskytují:

 • 2 lékaři (týká se klientů Mobilního hospice)
 • 6 zdravotních sester
 • psycholog, kněz, sociální pracovník (zaměstnanci Charitní hospicové poradny)

Dále nabízíme:

 

Příběh:
Pracuji jako vedoucí pracovník a vrchní sestra v Mobilním hospici sv. Kryštofa od září 2019. Od studií jsem měla pocit, že moje poslání je v péči o umírající lidi. Nejdříve jsem pracovala v lůžkovém hospici a cesta se propojila po mateřské dovolené, kdy přišla možnost uplatnit své schopnosti a odbornost v mobilním hospici, tady cítím své životní místo. Pro mobilní hospic je nezbytné, že poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí a díky tomu může pomáhat celostně, nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Jsem velmi vděčná za důvěru, kterou pacienti a jejich rodiny vložily do našeho týmu, jsme si vědomi, že neposkytujeme jenom zdravotní pomoc, ale že vstupujeme do životního příběhu člověka, jeho rodiny a to nás posiluje a zároveň i zavazuje.  

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje,
města Paskov, Šenov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Paskov   ŠenovŠenovVratimovVaclavovice

 

MAGNETKY CHARITNÍHO STŘEDISKA SV. KRYŠTOFA:

magnetky plakátMagnetky s logem mobilního hospice sv. Kryštofa jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše a v partnerských lékárnách:

Lékárna u sv. Jana - Blanická 1068/187, Ostrava, Stará Bělá
Lékárna Arnika - Lechoviczova 2970/6, Ostrava – Mariánské Hory
Lékárna u Vítka - Třebovická 5114, Ostrava – Třebovice
Janča studio, B. Martinů 812/11, Ostrava – Poruba

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy