HOSPIC SV. LUKÁŠE - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Charvátská 785/8, Ostrava - VýškoviceHospic sv. Lukáše - logo

 

 

Hospic sv. Lukáše

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


V aktuálním období jsou návštěvy pacientů v Hospici sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života možné bez omezení frekvence a času. Podmínkou návštěvy je splnění náležitostí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 8. 6. 2021. Děkujeme za pochopení.

 

Seznam odběrových míst - antigenní testy v Moravskoslezském kraji

 

Žádost o přijetí do Hospice sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)Svobodný informovaný souhlas pacienta
Ceník za využívání nadstandardního pokoje
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - pro jiný účel

Reportáž o Hospici sv. Lukáše (Youtube.com)

  

 "I život má svůj závěr a zaslouží si důstojnost..."

POSLÁNÍ

Hospic sv. LukášePosláním Hospice sv. Lukáše je poskytování specializovaných zdravotních hospicových služeb. K hospicové paliativní péči jsou přijímáni klienti v terminálním stádiu života, u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby základního onemocnění (je ukončena onkologická léčba včetně paliativního ozařování či chemoterapie), postupující nemoc je ohrožuje na životě, zdravotní obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí péče není možná, je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. Přijati mohou být klienti také na přechodný pobyt k nastavení léčby bolesti s následným návratem do domácí péče.

Před tím, než se nemocný člověk dostane do hospice, měl by být o svém stavu informován. Hospic garantuje, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Cílem práce týmu odborníků hospice je dosažení co nejlepší kvality života nemocného člověka i jeho rodiny.

Hospic sv. LukášeMyšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován tento komplexní rozměr péče, který v jiných zařízeních může scházet. Proto jsou standardně jako součást profesionálních týmů v hospicích kromě zdravotníků přítomni - sociální pracovník, psycholog, duchovní. Nemocní lidé jsou přijímáni bez ohledu na věk či náboženské vyznání.

Péče v Hospici sv. Lukáše je hrazena ze zdravotního pojištění, příspěvků pacientů na úhradu fakultativních služeb a z darů. Přijetí pacientů do péče probíhá na základě Žádosti o přijetí do Hospice sv. Lukáše.

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).

 

Akreditace_VS - ošetřovatelská péče v geriatrii_2020_1Charita Ostrava na pracovišti Hospic sv. Lukáše držitelem akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  a  certifikovaného kurzu "Hospicová péče" pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Více o akreditovaném vzdělávání =>

 

POSKYTOVANÁ PÉČE:

Hospic sv. LukášeKlientům poskytujeme dle individuálních potřeb zejména:

 • zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu včetně léčby bolesti,
 • doprovázení a psychologickou pomoc včetně podpory blízkých osob,
 • duchovní služby a podpora formou rozhovoru,
 • ubytování, stravování,
 • možnost trvalé přítomnosti blízké osoby 24 hodin denně,
 • pokoje vybavené přistýlkou pro blízké osoby, centrálním signalizačním zařízením, rozvodem kyslíku, TV, připojením k Internetu, terasou atd.,

PRINCIPY A PODMÍNKY PÉČE:

 • Hospic sv. Lukášeúcta k člověku jako jedinečné bytosti
 • umírání je přirozená součást života
 • důstojné podmínky života a lidský přístup
 • max. podpora pacienta i blízkých osob
 • neomezené návštěvy, pohotovostní služba 24 h denně
 • péče bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti

HOSPICOVÉ SLUŽBY CHARITY OSTRAVA:

Příběh:
Pan Jaroslav byl přijat do hospice s onkologickou diagnózou, mnoha zdravotními komplikacemi, ale stále byl ještě schopen se postavit a udělat pár kroků. To se však velmi rychle měnilo – slábnul, byl z toho smutný a uzavíral se do sebe. Začal být i neklidný a často potřeboval naši přítomnost, i když nedokázal přesně říct, v čem mu můžeme pomoci. Když jsem jednou přišla do jeho pokoje, řekl mi pan Jaroslav naléhavě: „Zavolejte mi moji sestru, potřebuji mluvit se svou sestrou...!“ Jeho telefon byl ovšem vypnutý a požadoval PIN. „Zavolejte mi mou sestru Elišku...,“ opakoval prosbu pan Jaroslav. Ve chvíli, kdy jsem chtěla odejít pro telefonní číslo na sesternu, začal náhle pan Jaroslav odcházet z tohoto světa. Abych mohla splnit jeho přání, chytla jsem ho za obě ruce a řekla jsem mu: „Počkejte tady na mě!“ Běžela jsem na sesternu požádat kolegyni o kontakt a telefon, a rychle se k němu vrátila. Viděla jsem, že výdechy pana Jaroslava jsou ty poslední. Intenzivně jsem si přála, aby cítil Boží lásku, milosrdenství, odpuštění, přijetí, aby byl naplněn i obklopen pokojem… Kolegyně již mezitím volajíc s jeho sestrou, ji o situaci informovala. Paní Eliška i s dalšími rodinnými příslušníky za krátký čas přijeli do hospice.
Objali jsme se a pak společně hovořili o tom, co se událo v posledních chvílích. Měli s bratrem velmi krásný vztah. Dozvěděla jsem se také, že pan Jaroslav si přál „zemřít v náruči Boží.“ Jedním z pilířů hospicové péče je,
aby člověk neumíral sám. Snažíme se, aby se v hospici tento princip a lidský přístup k pacientům dařilo naplňovat co nejlépe.

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Velká PolomŠenov VratimovFulnekJistebníkNový Jičín

OrlováOpavaStatutární město Havířov

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

 

MAGNETKY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 

magnetky plakátMagnetky s logem Hospice sv. Lukáše jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše a v partnerských lékárnách:

Lékárna u sv. Jana - Blanická 1068/187, Ostrava, Stará Bělá
Lékárna Arnika - Lechoviczova 2970/6, Ostrava – Mariánské Hory
Lékárna u Vítka - Třebovická 5114, Ostrava – Třebovice
Janča studio, B. Martinů 812/11, Ostrava – Poruba

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 14. 9. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

16. 9. 2021, 09:00 — 16. 9. 2021, 17:00

Den otevřených dveří v Charitě Ostrava - 16. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy