AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

  • Praxe studentů paliativní péče v Hospici sv. Lukáše

Hlavním posláním Hospic sv. Lukáše je služba lidem v závěru života. Se zkušenostmi, které poskytování hospicové a paliativní péče přináší, se mohou studenti v Hospici sv. Lukáše seznamovat také v rámci odborných praxí specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech – modul Paliativní péče a Role sestry v ošetřovatelské péči o pacienty s onkologickým onemocněním.

Akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro praxe studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů má Charita Ostrava od roku 2009.

Akreditace:

Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR

Bližší informace: Mgr. Monika Gajdošová, hlavní staniční sestra, Hospic sv. Lukáše, tel.: 737 763 102, 599 508 505, e-mail: monika.gajdosova(at)ostrava.charita.cz

 

  • Kurz Hospicové péče pro zdravotnický personál

Akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro certifikovaný kurz "Hospicová péče" obdržela Charita Ostrava v roce 2012 a 2015. Rozsah kurzu je 60 hodin (50 hodin teorie a 10 hodin praxe). Úspěšným absolvováním účastník získá 36 kreditů. Jedná se o kurz určený zdravotnické pracovníky - všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický asistent.

Akreditace:

Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR  Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR 

Bližší informace: Mgr. Alexandra Čubová, Charitní hospicová poradna, tel.: 731 534 002, 599 508 533, e-mail: hospicova.poradna(at)ostrava.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy