Tříkrálová sbírka 2020

TKS 2017V období 1. - 14. 1. 2020 vyšli do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku se uskuteční po dvacáté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

V Ostravě se uskutečnil Tříkrálový koncert, na kterém vystoupil vlídný písničkář Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a přípravné oddělení Ostravského dětského sboru. Výtěžek koncertu 16 994,- Kč ze zapečetěné pokladničky se stal součástí Tříkrálové sbírky 2020.

Tradiční brněnský Tříkrálový koncert byl odvysílán v přímém přenosu 5. 1. 2020 od 18 h na programu ČT1. Více na webu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13128356315-trikralovy-koncert-2020/

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2020 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (331 325 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre (500 000 Kč)
  4. Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České (100 000 Kč)
  5. Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov (60 000 Kč)
  6. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (205 000 Kč)
  7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (325 331 Kč, Charita sv. Alexandra)
Tříkrálová sbírka 2020
100%
2 502 547 Kč
 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra
65%
1 626 656 Kč
 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
15%
375 382 Kč
 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR
10%
250 255 Kč
 
Sekretariát Charity ČR
5%
125 127 Kč
 
Režie Tříkrálové sbírky
5%
125 127 Kč
 
Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra
(nad 100 % částky vykoledované v Ostravě a okolí)
 
34 274 Kč
 

Ke stažení:
Výsledky TKS 2020 v obcích a městech - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do realizace Tříkrálové sbírky 2020 velice děkujeme!

 

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova(at)ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info(at)alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy