Tříkrálová sbírka 2019

TKS 2017V období 1. - 14. 1. 2019 vyjdou do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční po devatenácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

Tradiční Tříkrálový koncert bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna 2019 od 18 hodin. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský. Účinkující: Pavel Callta, Ilona Csáková, Roman Dragoun s kapelou Futurum, skupiny Mirai a Zrní.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2019 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 250 000 Kč
  2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre - 400 000 Kč
  3. Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie - sociální rehabilitaci – 300 000 Kč
  4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - rozvoj a obnova materiálního zázemí služby - 147 250 Kč
  5. Úprava kotelen a otopné soustavy chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 140 000 Kč
  6. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 110 000 Kč
Tříkrálová sbírka 2019
100%
 Kč
 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra
65%
 Kč
 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
15%
 Kč
 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR
10%
 Kč
 
Sekretariát Charity ČR
5%
 Kč
 
Režie Tříkrálové sbírky
5%
 Kč
 
Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra
 
- Kč
 

Ke stažení:
Výsledky TKS 2019 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do realizace Tříkrálové sbírky 2019 velice děkujeme!

banner_640x130_150dpi

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova(at)ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info(at)alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

7. 2. 2019, 10:30 — 30. 4. 2019, 17:00

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

13. 2. 2019, 09:00 — 14. 2. 2019, 17:00

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 13. - 14. 2. 2019

21. 2. 2019, 14:00 — 21. 2. 2019, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 21. 2. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy