Tříkrálová sbírka 2015

V období 1. - 14. 1. 2015 vyšli opět do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po patnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Sbírku doprovodil Tříkrálový koncert, který se uskutečnil 4. ledna 2015 od 18.00 h v Městském divadle v Brně a ČT 1 jej vysílala v přímém přenosu. Koncert můžete shlédnout ve webovém archivu ČT.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2015 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa - 90 000 Kč
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy - 19 312 Kč
3. Podpora lidí bez domova v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka 30 000 Kč
4. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy - 40 000 Kč
5. Podpora seniorů a lidí bez domova - nákup materiálu pro aktivizační terapie - 15 000 Kč
6. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v azylovém domě a noclehárně sv. Františka - 10 000 Kč
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava - 20 000 Kč
8. Přímá hmotná hum. pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov - 25 000 Kč
9. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprah. denním centru sv. Benedikta Labre - 15 000 Kč
10. Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy - 15 000 Kč
11. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty - 519 399 Kč
12. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova v charitním středisku sv. Lucie - 20 000 Kč
13. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 100 000 Kč
14. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra - 44 479 Kč

 

Tříkrálová sbírka 2015
100%
1 455 769 Kč
 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra
65%
946 250 Kč
 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
15%
218 366 Kč
 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR
10%
145 577 Kč
 
Sekretariát Charity ČR
5%
72 788 Kč
 
Režie Tříkrálové sbírky
5%
72 788 Kč
 

Ke stažení:
Výsledky TKS 2015 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky 2015:
Tříkrálová sbírka 2015 - Charita Ostrava
Tříkrálový koncert 2015 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2015 velice děkujeme!

 

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova(at)charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info(at)alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy