DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 

 

 

 

 

Plakát - Hledáme dobrovolníky - Charita OstravaDobrovolnické centrum Charity Ostrava vzniklo především z potřeby pomáhat druhým lidem, rozvíjet kvalitní trávení volného času a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří to nejvíce potřebují. Smyslem dobrovolnického hnutí je formování dobrovolníka ve vztahu ke svému okolí a všestranné rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání světa.

KDO JE DOBROVOLNÍK

Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.

Chcete smysluplně využít svůj volný čas a při tom pomoci druhým lidem?
Umíte si povídat i naslouchat?

Rozšiřte náš tým a staňte se DOBROVOLNÍKEM!

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKA

Dobrovolnické hnutíNáplní činnosti dobrovolnického hnutí jsou především:

  • rozhovory, procházky, společenský kontakt s uživateli služeb v charitních zařízeních a domácnostech
  • doprovázení na koncerty, do divadla či jinde
  • pomoc Charitě Ostrava při přípravě a realizaci různých akcí s kulturním, duchovním, společenským a sportovním zaměřením
  • pomoc v charitních zařízeních – úklidy, práce na zahradě, vrátnice
  • účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka)

Dobrovolnické centrum je ve své činnosti zaměřeno na pomoc uživatelům sociálních služeb Charity Ostrava, podílí se na zajišťování provozu sociální služby, nebo na aktivizačních programech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, lidí se zdravotním postižením, lidí bez domova, lidí duševním onemocněním nebo ohrožených dětí a mládeže. Dobrovolnické hnutí

Činnost dobrovolníka je řízena koordinátorem dobrovolníků a pověřenými zaměstnanci v konkrétní sociální nebo zdravotní službě Charity Ostrava. Dobrovolník si může dle svých priorit vybrat cílovou skupinu klientů nebo charitní dům, kam by chtěl docházet. S dobrovolníkem je uzavírána Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka, každý dobrovolník je pojištěný.

DOBROVOLNÍK A PŘEDPOKLADY

Dobrovolnické hnutíDobrovolníkem Charity Ostrava se může stát každý člověk starší 15 let, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník absolvuje zdarma tzv. „vstupní pohovor“ s koordinátorem, který ho seznámí s možnostmi dobrovolnické činnosti (jednorázová činnost – různé akce, pravidelná činnost – návštěvy charitních středisek, nepravidelná činnost – doprovod uživatele na nákup, do knihovny apod.).

ODMĚŇOVÁNÍ

Dobrovolnické hnutíOdměnou dobrovolníka je kvalitní trávení volného času, rozvoj osobnosti, navázání nových kontaktů, účast na týmové práci pro lidi v nouzi. Dobrovolník může obdržet Osvědčení o dobrovolnické činnosti. Jednou ročně připravujeme jako poděkování za dobrovolnickou činnost „Setkání dobrovolníků“. Pro dobrovolné koledníky Tříkrálové sbírky je odměnou účast na "Tříkrálovém poděkování" s programem (např. návštěva ZOO, divadelní představení, interaktivní výstavy).

 

Příběh:  
Do Charity Ostrava chodíme „dobrovolničit“ v rámci našeho spolku Moneta dobrovolníci. Dobrovolnictví nás naplňuje tím, že můžeme rozdávat radost potřebným lidem. Rozdávat radost nejen jakoukoli pomocí, ale
i vlídným slovem. Nejvíce svého dobrovolného času věnujeme charitnímu středisku sv. Lucie - tréninkové prostory, kam uživatelé služby přichází získávat dovednosti potřebné pro samostatný život uživatelé služeb Charity Ostrava. Dále často navštěvujeme Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi a také Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří. Nevěnujeme se jen Charitě Ostrava, ale také dalším neziskovým organizacím napříč Českou republikou (např. Armádě spásy, Slezské diakonii Vsetín, dětskému domovu v Radkově Jedlí, ústavu Krok v Kyjově, domově důchodců v Ostravě-Heřmanicích, azylovému domu Liščina...). Prostě všude, kde je dobrovolnictví potřeba. Věříme a víme, že dobrovolnictví bude pro nás hnacím motorem a sebenaplněním i v dalších letech a jsme rádi, že Charita Ostrava nám dává prostor pro to, abychom mohli konat dobré skutky.

Petr Michael Richtár,
dobrovolník Charity Ostrava

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy