DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 

 

 

 

 

„Dobro je to, co je třeba konat!  (Tomáš Akvinský)

 

Plakát - Hledáme dobrovolníky - Charita OstravaDobrovolnické centrum Charity Ostrava vzniklo především z potřeby pomáhat druhým lidem, rozvíjet kvalitní trávení volného času a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří to nejvíce potřebují. Smyslem dobrovolnického hnutí je formování dobrovolníka ve vztahu ke svému okolí a všestranné rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání světa.

KDO JE DOBROVOLNÍK

Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.

Chcete smysluplně využít svůj volný čas a při tom pomoci druhým lidem?
Umíte si povídat i naslouchat?

Rozšiřte náš tým a staňte se DOBROVOLNÍKEM!

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKA

Dobrovolnické hnutíNáplní činnosti dobrovolníků jsou především:

  • rozhovory, procházky, společenský kontakt s uživateli služeb v charitních zařízeních
  • doprovázení uživatelů služeb při zajištění kontaktu se společenským prostředím v rámci aktivit charitního střediska (výlety, kulturní akce ap.)
  • pomoc Charitě Ostrava při přípravě a realizaci různých akcí s kulturním, duchovním, společenským a sportovním zaměřením
  • pomoc v charitních zařízeních – úklid, práce na zahradě
  • účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka)

Dobrovolnické centrum je ve své činnosti zaměřeno na pomoc uživatelům sociálních služeb Charity Ostrava, podílí se na zajišťování provozu sociální služby, nebo na aktivizačních programech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, lidí se zdravotním postižením, lidí bez domova, lidí duševním onemocněním nebo ohrožených dětí a mládeže. Dobrovolnické hnutí

Činnost dobrovolníka je řízena koordinátorem dobrovolníků a pověřenými zaměstnanci v konkrétní sociální nebo zdravotní službě Charity Ostrava. Dobrovolník si může dle svých priorit vybrat cílovou skupinu klientů nebo charitní dům, kam by chtěl docházet. S dobrovolníkem je uzavírána Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka, každý dobrovolník je pojištěný.

DOBROVOLNÍK A PŘEDPOKLADY

Dobrovolnické hnutíDobrovolníkem Charity Ostrava se může stát každý člověk starší 15 let, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník absolvuje zdarma tzv. „vstupní pohovor“ s koordinátorem, který ho seznámí s možnostmi dobrovolnické činnosti (jednorázová činnost – různé akce, pravidelná činnost – návštěvy charitních středisek, nepravidelná činnost – doprovod uživatele na nákup, do knihovny apod.).

ODMĚŇOVÁNÍ

Dobrovolnické hnutíOdměnou dobrovolníka je kvalitní trávení volného času, rozvoj osobnosti, navázání nových kontaktů, účast na týmové práci pro lidi v nouzi. Dobrovolník může obdržet Osvědčení o dobrovolnické činnosti. Jednou ročně připravujeme jako poděkování za dobrovolnickou činnost „Setkání dobrovolníků“. Pro dobrovolné koledníky Tříkrálové sbírky je odměnou účast na "Tříkrálovém poděkování" s programem (např. návštěva ZOO, divadelní představení, interaktivní výstavy).

 

Příběh:
Před několika lety jsem se přestěhoval za prací do Ostravy a netrvalo dlouho, než jsem začal hledat možnosti dobrovolnické práce v mém novém bydlišti. Měl jsem to štěstí, že v Charitním středisku Gabriel, které provozuje Charita Ostrava, hledali lektora práce s počítači a Internetem pro seniory. Informační technologie jsou oblastí, ve které pracuji, proto jsem s radostí tuto možnost přijal. Za více než sedm let, po které vedu tyto aktivity v charitním středisku, se stále těším na nová setkání s uživateli této služby pro seniory, kteří mají chuť rozšířit si svoji počítačovou gramotnost. Energie a elán s jakým senioři přicházejí je pro mě velkou motivací v další práci. Dobrovolnictví mi v mnohém rozšiřuje vnímání okolí a světa kolem sebe. Pomáhá mi zpomalit a vidět život z jiných úhlů. V dobrovolnické činnosti mě provází jednoduchá biblická rada: “Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.”

Tomáš Grygier, dobrovolník Charity Ostrava

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy