DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ


Rozhodnete-li se naši činnost finančně podpořit, můžete si určitou výši bezúplatného plnění (dříve daru) odečíst od vašeho daňového základu.  Pro výpočet, o kolik se poskytnutím podpory sníží vaše daňová povinnost můžete využít daňového kalkulátoru, který provozuje server Neziskovky.cz.

 
MOŽNOSTI SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU DÁRCŮ:
  • fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (může se jednat i o součet darů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

  • právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky (pro dary odeslané v roce 2013 platí nejvýše 5 %). 

 

Charita Ostrava je osvobozena od daně z bezúplatného nabytí (darů) pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá jsou využity v plné výši jejich hodnoty. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Pro potvrzení o daru prosíme o vyplnění těchto údajů:

(u právnických osob název firmy)

Korespondenční adresa:

(vyplňujte, pokud se liší od adresy firmy / trvalého bydliště)

(vyplňujte bez teček a čárek)
(využijte pro detailní rozpis v případě, že jste zaslali více plateb v průběhu roku na jeden účet)
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro další komunikaci ze strany Charity Ostrava: *
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy