ČTVRTLETNÍK CHARITY OSTRAVA 


Rok 2021:  1/21
Rok 2020:  1/20      2/20      3/20       4/20     
Rok 2019:  1/19      2/19      3/19       4/19
Rok 2018:  1/18      2/18      3/18       4/18
Rok 2017:  1/17      2/17      3/17       4/17
Rok 2016:  1/16      2/16      3/16       4/16 
Rok 2015:  1/15      2/15      3/15       4/15
Rok 2014:  1/14      2/14      3/14       4/14
Rok 2013:  1/13      2/13      3/13       4/13
Rok 2012:  1/12      2/12      3/12       4/12
Rok 2011:   1/11      2/11      3/11       4/11
Rok 2010:  1/10      2/10      3/10       4/10
Rok 2009:  1/09      2/09      3/09       4/09
Rok 2008:  1/08      2/08      3/08       4/08
Rok 2007:  1/07      2/07      3/07       4/07
Rok 2006:  1/06      2/06      3/06       4/06
Rok 2005:  1/05      2/05      3/05       4/05
Rok 2004:  1/04      2/04      3/04       4/04
Rok 2003:  1/03      2/03      3/03       4/03

 

Náhled Čtvrtletníku Charity OstravaCharita Ostrava vydává každé tři měsíce Čtvrtletník. Jeho funkcí je informovat veřejnost, dárce a příznivce o dění v organizaci. Najdete zde zprávy
o činnosti charitních středisek, informace o probíhajících projektech, zprávy z akcí pořádaných Charitou Ostrava, průzkumy spokojenosti našich klientů i ankety.

Čtvrtletník je vydáván v nákladu 1000 ks. Elektronickou podobu Čtvrtletníku archivujeme od roku 2003 ve formátu PDF. Doufáme, že se stanete našimi pravidelnými čtvrtletními čtenáři.

Ve Čtvrtletníku je prostor pro případné sponzory a dárce, kterým velmi rádi za poskytnutou podporu rádi zveřejníme jejich reklamu. Samozřejmé je i přidání odkazu na internetové stránky sponzora na webu Charity Ostrava. Těšíme se na případnou spolupráci.

Doufáme, že Vás Čtvrtletník zaujme. Příjemné čtení přeje Redakční rada Charity Ostrava.

 

Kontaktní údaje:

Odpovědný redaktor: Ing. Dalibor Kraut, tel.: 596 787 691, 731 625 853,  e-mail: dalibor.kraut(at)charita.cz Registrace: MK ČR E14375 
Redakční rada: Ing. Mgr. Miroslav Machálek, P. Mgr. František Kufa, PhDr. Marie Monsportová

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy