Vybavení pro azylový dům z VDV - Nadace Olgy Havlové

Pračka pořízená z podpory VDV - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl Charitě Ostrava z programu Obyčejný život částku 27 tis. Kč na obnovu vybavení azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy. Děkujeme!

Pračka pořízená z VDV - Nadace Olgy HavlovéZ poskytnutého grantu jsme pořídili novou pračku a sušičku na 8 kg prádla. Obě zařízení již slouží klientkám azylového domu a jejich dětem pro svépomocné zajištění jejich potřeb. Nové vybavení nahradilo původní již zastaralé a poruchové stroje.

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi slouží lidem v nouzi od roku 1994 jako jejich dočasné útočiště v sociální krizi spojené se ztrátou bydlení. Kapacita služby je 9 maminek a 15 dětí, v minulém roce jsme ji poskytli celkem 84 klientům při 7 123 lůžkodnech.

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky se dětmiDěkujeme Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za finanční podporu díky níž můžeme poskytovat kvalitní sociální služby potřebným lidem.

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy