VDV - Nadace Olgy Havlové podpořil seniory v době epidemie

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl Charitě Ostrava z mimořádného grantového programu na pomoc seniorům v době epidemie podporu 30 tis. Kč. Velice děkujeme!

VDV - respirátoryFinance jsme využili na nákup 245 ks ochranných respirátorů pro pracovníky a dobrovolníky, kteří v krizové situaci pandemie koronaviru zajišťují pro osamělé nebo hendikepované seniory nákupy základních potravin, donášku léků, ochranných roušek nebo dovážku teplého obědu. Na zprostředkování pomoci těmto potřebným lidem se podílí také Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava, jehož náklady na pohonné hmoty nad rámec běžného provozu můžeme díky nadačnímu příspěvku pokrývat.

Děkujeme Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za rychlou finanční pomoc, díky které můžeme pomáhat potřebným lidem.

 

Projekt je realizován s finanční podporou z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy