VDV - Nadace Olgy Havlové podpořil matky s dětmi a seniory

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl Charitě Ostrava ze svých programů Senior a Obyčejný život dva granty v celkové částce 85 tis. Kč. Děkujeme!

Charitní dům sv. AlžbětyPoskytnutou podporu od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové z programu Senior ve výši 58 tis. Kč využijeme na obnovu vybavení v Charitním domě sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Konkrétně nám umožní pořídit novou průmyslovou myčku nádobí, která nahradí původní poruchový a provozně již nevyhovující stroj. V tomto  domově pro seniory poskytujeme celodenní péči 30 uživatelům služby.

Podporu z programu Obyčejný život ve výši 27 tis. Kč využijeme na pořízení pračky (na 8 kg prádla) a sušičky, které nahradí stávající poruchové vybavení Charitního domu sv. Zdislavy.

Charitní dům sv. Zdislavy

Tento azylový dům pro matky s dětmi slouží od roku 1994 jako jejich dočasné útočiště v sociální krizi spojené se ztrátou bydlení. Kapacita služby je 9 maminek a 15 dětí, v minulém roce jsme ji poskytli celkem 84 klientům při 7 123 lůžkodnech.

Děkujeme Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za aktuální finanční pomoc a zároveň dlouhodobou podporu i v minulosti. Díky tomu můžeme poskytovat kvalitní sociální služby potřebným lidem v nouzi.

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy