VDV - Nadace O. Havlové podpořil půjčovnu pomůcek

VDV - Nadace Olgy HavlovéPůjčovna kompenzačních pomůcek je službou pro lidi se zdravotním postižením. Její vybavení se rozšíří díky grantové podpoře Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, která poskytla 70 tis. Kč na nákup polohovací postele, matrace a mechanických vozíků. Za poskytnutou podporu velice děkujeme!

pojizdnéchodítkoCharitní půjčovna kompenzačních pomůcek zapůjčuje například mechanické vozíky, chodítka, sprchovací vozíky, sedáky do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postele, odsávačky, nadstavby na WC, Bio lampy, antidekubitní matrace atd.

Kontakt: Jana Camfrlová, Dis., tel: 599 508 505, mobil: 731 625 768,
adresa:
Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy