Tříkrálový koncert podpořil sbírku 2020

Tříkrálový koncert v Ostravě - 7. 1. 2020

Před návštěvníky naplněného ostravského kostela sv. Václava vystoupili 7. ledna  na podporu Tříkrálové sbírky 2020 Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a přípravné oddělení Ostravského dětského sboru. Děkujeme dárcům, umělcům i partnerům koncertu.

Tříkrálový koncert Ostrava - 7. 1. 2020U vstupu do ostravského kostela sv. Václava, kulturně-historické  památky z 13. st., čekali na zhruba 170 návštěvníků benefičního koncertu Tři králové s dary a zapečetěnou pokladničkou, do které mohli příchozí přispět do Tříkrálové sbírky 2020. Výtěžek z příspěvků do pokladničky činil 16 994,- Kč.

Po uvítání moderátorem Petrem Matějem, který je vedoucí Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, přiblížil v rozhovoru duchovní rozměr Tříkrálové sbírky zastupující biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Celonárodní charakter a již 20. letou historii největší sbírkové akce v České republice komentoval Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Česká republika.

Tříkrálový koncert Ostrava - 7. 1. 2020V úvodu koncertu posluchače oslovily dětské hlasy členů přípravných sborů Ostravského dětského sboru působící při Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách. Pětařicetičlenný sbor v doprovodu klavíru interpretoval vánoční písně. Využití prostředků Tříkrálové sbírky 2020 následně přiblížil Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Další hodinu již v esteticky i akusticky dechberoucím prostoru kostela sv. Václava strhli pozornost návštěvníků vlídný písničkář Pavel Helan a violoncellista Štěpánem Švestka. Díky interpretačního umění obou umělců, Tříkrálový koncert Ostrava - 7. 1. 2020svěží melodice, neotřelé lyrice s duchovním přesahem a vtipnému průvodnímu slovu Pavla Helana, lze říci, že jejich vystoupení mohlo zprostředkovat opravdovou vánoční radost všem návštěvníkům koncertu.

Výtěžek koncertu bude znám po úředním rozpečetění velmi naplněné pokladničky Tříkrálové sbírky. Prostředky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka 2020 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat do 14. ledna 2020Více o Tříkrálové sbírce v Ostravě=> 

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020 všem návštěvníkům, umělcům a partnerům koncertu.

 

Partneři Tříkrálového koncertu Ostrava 2020

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy