Tříkrálovou sbírku 2021 můžete podpořit i do pokladničky

Tři králové 2021

"K+B+M 2021 - Bůh žehnej tomuto domu." Toto přání provází Tříkrálovou sbírku 2021 v Ostravě, okolních městech a obcích, byť jej nepředávají družiny Tří králů a probíhá on-line. Ostravské projekty na pomoc lidem v nouzi můžete podpořit také do stacionárních pokladniček na některých úřadech, v obchodech ap. 

 

TKS pokladničkaPo dobu platnosti 5. stupně PES není bohužel možná terénní forma sbírky, nicméně zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2021 jsou v některých místech v Ostravě a okolí umístěny stacionárně a pro dárce přístupné v provozních dobách úřadů, obchodů a dalších subjektů:

Přehled umístění pokladniček Tříkrálové sbírky 2021

 

qr_platba_TKS_2021_Charita Ostrava+Charita sv. AlexandraOstravské projekty na pomoc lidem v nouzi můžete v rámci Tříkrálové sbírky 2021 pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra podpořit rovněž do „virtuální pokladničky" přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013. Příspěvek můžete poslat i pomocí QR kódu z přímo z mobilního bankovnictví.

Dar lze uskutečnit také na portálu www.trikralovasbirka.cz (zadáním specifikace: "OSTRAVA CH"; návod on-line darování) Budeme vděčni i za drobnou částku. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Více o využití Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí =>

V některých lokalitách budou dospělí koledníci (max. ve dvojicích, bez kontaktování obyvatel domů a bytů) předávat novoroční požehnání alespoň nápisem "K+M+B 2021" svěcenou křídou a zanechají dar v podobě kalendáříku pro letošní rok

Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme Vám požehnaný
a ve zdraví prožitý nový rok 2021! 

 

Požehnání můžete přijmout prostřednictvím videa z úst otce Josefa Suchára z Neratova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy