Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila - děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021 - poděkování

Včera skončilo shromažďování příspěvků do zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Průběžný stav on-line pokladničky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra je 480 397,-Kč! Velice děkujeme všem přispěvatelům i dalším lidem, kteří se sbírkou jakkoli pomohli.

Více než 50 zapečetěných pokladniček bylo až do neděle 24. 1. díky vstřícnosti mnoha lidí stacionárně umístěno na úřadech, v obchodech, farnostech a na dalších místech. Tyto pokladničky se nyní budou úředně rozpečeťovat a sčítat jejich výnos.

Velmi si vážíme prostředků, které se shromáždily v on-line pokladničky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra. Připojit se ke sbírce a podpořit lidi v nouzi prostřednictvím našich služeb je možné ještě až do 30. 4. na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013. Na webu Diecézní charity ostravsko-opavské můžete sledovat průběžný stav on-line pokladničky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra.

O celkovém výsledku a využití Tříkrálové sbírky 2021 budeme informovat na webu Charity Ostrava: https://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralova-sbirka-2021/

Děkujeme za Vaši štědrost, podporu a pomoc!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

25. 3. 2021, 14:00 — 25. 3. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy