Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

Tříkrálová sbírka 2021

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už s rouškami nebo při on-line koledě v době 1. – 24. ledna 2021.

TKS-LOGO fin_blue-01Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika bude jiný než v minulých letech. Při realizaci Tříkrálové sbírky 2021 počítáme s ohledem na epidemiologickou situaci buď s koledou s omezeními a za nutných hygienických opatření nebo s variantou on-line koledy, kdy tříkrálové skupinky do ulic vůbec nevyjdou a dárci budou moci přispět buď bankovním převodem (bezhotovostně) nebo do pokladniček, které budou na některých veřejně přístupných místech.

Charita Ostrava aktuálně oslovuje místní koordinátory ve farnostech, městských obvodech Ostravy, okolních obcích a městech, a prosíme dobrovolné koledníky o zvážení, zda by v případě možnosti na počátku ledna na tříkrálovou koledu vyrazili. Nyní již chystáme veškeré materiály, bez kterého se případná terénní sbírka neobejde. Připravují se pokladničky na zapečetění, shromažďují se dary pro předání dárcům, nakupují křídy atd. Do této přípravné fáze sbírky jsou zapojeni dobrovolníci, kterým patří velké poděkování.

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaAť už tříkrálová sbírka bude mít jakoukoliv podobu, její poselství zůstane stejné: "Sbírka pomůže potřebným lidem, přičemž každá koruna může tuto pomoc přinést." V roce 2021 bychom rádi z prostředků Tříkrálové sbírky financovali tyto schválené záměry:

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (450 000 Kč)
  5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (450 000 Kč)
  6. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)
  7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (270 000 Kč, Charita sv. Alexandra)

Záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra, se kterou na realizaci sbírky v Ostravě a okolí každoročně spolupracujeme, bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 7778013 nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz a volbou stejného variabilního symbolu. Platební brána Darujme.cz pro Tříkrálovou sbírku bude k dispozici od půlky prosince.

Všem lidem, kteří se jakkoli podílejí nebo budou podílet na Tříkrálové sbírce 2021, děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy