Tříkrálová sbírka 2008

Tři králové - Kašpar, Melichar a BaltazarPočátkem ledna se bude tradičně v Ostravě a okolí konat Tříkrálová sbírka. Charita Ostrava ji pořádá ve spolupráci s Charitou ČR. V současné době vrcholí přípravy kasiček, dárečků a dalšího kolednického vybavení, se kterými od 2. do 13. ledna 2008 vyrazí zhruba 330 skupinek Tří králů  –  Kašpara, Melichara a Baltazara, tedy kolem 1000 koledníků. Koledníci vyjdou do ulic, aby přinesli lidem radost a koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí, podpora charitního díla, formovaní veřejnosti k sociálnímu cítění a k pomoci bližnímu. V ostravském regionu se této celorepublikové akce podílí kromě Charity Ostrava také Charita sv. Alexandra, dobrovolnická Charita Brušperk. Příspěvky získané koledováním od dárců budou v roce 2008 použity na tyto projekty:


1.    Dofinancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích            
2.    Sociální pomoc pro lidi v krizové situaci
3.    Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí) - Charita sv. Alexandra
4.    Humanitární aktivity - Charita sv. Alexandra  


V Tříkrálové sbírce 2007 vykoledovali naši koledníci celkem 1 143 154,- Kč, z toho Charitě Ostrava a Charitě sv. Alexandra bylo Charitou ČR poskytnuta částka
743 050,- Kč, která byla použita zejména v projektech Hospic sv. Lukáše, Charitní dům Salvator Krnov, Charitní středisko poradenských a sociálních služeb, Chráněné dílny a humanitární aktivity Charity sv. Alexandra a další.

Průkaz opravňující vykonávat veřejnou sbírkuJelikož se v loňském roce objevily případy falešného koledování, dovolujeme si Vás informovat, jak se prokáže osoba, která oficiálně provádí veřejnou sbírku, která podléhá zákonu č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a musí být povoleny příslušných Krajským úřadem. Osoby, které peníze žádají se musí být schopny prokázat průkazkou pořádající organizace se jménem a příjmením vybírajícího, datem narození, adresou a podpisem statutárního zástupce a číslem občanského průkazu. Číslo občanského průkazu vybírajícího musí souhlasit s číslem uvedeným na průkazce. Ve skupině vybírajících musí být alespoň jedna osoba schopna prokázat se průkazkou a odpovídajícím občanským průkazem. Výběr peněz je možný pouze do úředně zapečetěných válcovitých pokladniček, opatřených červeným logem charity.


Věříme, že s Vaší pomoci a pomoci všech těch, kteří se na Tříkrálové sbírce 2008 budou podílet dosáhneme to, co si nejvíce přejeme – pomoc těm kteří to nejvíce potřebují. Za Vaši účast na Tříkrálové sbírce Vám děkujeme a vyprošujeme požehnání Vám i Vašim blízkým.


Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava
Ing. Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra
Jiří Kozák, Charita Brušperk


V případě zájmu nás neváhejte koordinátory sbírky kontaktovat:

JUDr. Eva Teicherová, Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 011, mobil 604 928 153, eva.teicherova@caritas.cz

Pan Zdeněk Staněk, Charita sv. Alexandra, Holvekova 140,Ostrava-Kunčičky,
tel.: 596 237 831, mobil: 731 625 839, alexandr@charita.cz

Jiří Kozák, Charita Brušperk, Novosady 115, 739 44 Brušperk, tel.: 558 666 187

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy