Tříkrálová sbírka 2006

Tříkrálová sbírka 2006 Charity Ostrava probíhala od 2. do 15. ledna 2006 ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Vítkovicích a s dobrovolnickou Charitou v Brušperku.

Kolednickým skupinkám bylo vydáno celkem 269 pokladniček, koledování se zúčastnilo cca 800 koledníků a dětských koledníčků. Vykoledováno bylo celkem  1 078 645,- Kč, z čeho bylo Charitě Ostrava přiděleno 701 119,25 Kč. Vzhledem k tomu, že finanční příspěvky bylo možné poslat i složenkou, celkové vyhodnocení sbírky bude zveřejněno v následujícím období Sdružením Česká katolická charita, které je hlavním organizátorem sbírky. 

Charita Ostrava použije přidělený výtěžek z Tříkrálové sbírky 2006 na tyto projekty:

  1. Automobil pro mobilní hospicovou jednotku
  2. Výstavba hospice – pořízení pozemku
  3. Rozvoj chráněných dílen – pracovní uplatnění handicapovaných lidí
  4. Projekt „První šance“
  5. Humanitární aktivity
  6. Charitní středisko poradenských a sociálních služeb – provoz
  7. Kontaktní místo pro osoby v nouzi – poskytování humanitární pomoci
  8. Rekonstrukce Charitního domu sv. Františka – azylový dům pro osoby bez přístřeší 

Na závěr Tříkrálové sbírky 2006 připravila Charita Ostrava ve spolupráci s charitním Střediskem dětí a mládeže Michala Magone Tříkrálové poděkování – odpoledne plné zábavy, plavání, společenských her a soutěží v sportovním areálu Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Součástí odpoledne bylo i příjemné občerstvení a sladké odměny.  

Charita Ostrava písemně poděkovala všem svým koledníkům, ale i těm, kteří se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 2006 podíleli – zástupcům  zastupitelských úřadů a hodnostářům farních úřadů.

 Protože díků není nikdy dost, všem našim dárcům i koledníkům ještě jednou děkujeme za pomoc při realizaci sbírky a za pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

JUDr. Eva Teicherová – koordinátor

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy