Tři králové popřejí lidem v Ostravě a okolí

Tříkrálová sbírka 2019 - zahájovací TK v Ostravě

 Od 1. do 14. ledna 2019 budou do domácností v Ostravě a okolí přicházet Tři králové v rámci tradiční Tříkrálové sbírky pořádané celorepublikově po devatenácté Charitou Česká republika. S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou Tři králové lidem přinášet dary a žádat o příspěvek na podporu lidí v nouzi.

Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou v roce 2019 dle již schválených záměrů použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Zahajovací TK k TKS 2019 v Ostravě„Štědrost dárců Tříkrálové sbírky umožňuje ostravským Charitám uskutečňovat aktivity pomoci, které mají obrovský význam pro lidi nouzi, jež tuto pomoc mohou přijímat. Například pro Mobilní hospic sv. Kryštofa je spoluúčast prostředků sbírky každoročně nezbytná pro zachování této specializované zdravotní služby pro lidi v závěru života. Velmi si vážím nejen dárců, ale také stovek tříkrálových koledníků, kteří dobrovolně věnují svůj čas a úsilí, aby tato sbírka mohla pomáhat druhým,“ popisuje Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Při sbírce v roce 2018 shromáždili Ostravané a lidé okolních obcí na podporu potřebných lidí částku 2 097 804 Kč. Na podporu letošní sbírky bude 4. 1. 2019 od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Na poděkování za pomoc dobrovolných koledníků při realizaci sbírky v únoru připravujeme akce ve spolupráci s ostravskou ZOO a zimním stadionem Sareza.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat od počátku roku do 14. ledna 2019. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjdou čtyři stovky tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky. Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, nebo úřady okolních obcí a jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou. „Údaje na průkazce vedoucího kolednické skupinky se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě. V období sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a získávají nelegálně prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost. Do sbírky se mohou dárci zapojit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.

Při rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje metodikou: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní Charity), 15 % podpoří projekty diecézních Charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky.

Všem lidem, kteří se podílejí pomocí nebo darem na této tradiční celorepublikové sbírkové akci na podporu lidí v nouzi, děkujeme!

Prostředky Tříkrálové sbírky 2019 budou využity pro projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:

  1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa - 250 000 Kč
  2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre - 400 000 Kč
  3. Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie - sociální rehabilitaci - 300 000 Kč
  4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - rozvoj a obnova mater. zázemí služby - 147 250 Kč
  5. Úprava kotelen a otopné soustavy chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 140 000 Kč
  6. Podpora osob se zdrav. postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 110 000 Kč

Kontakty na koordinátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova(at)ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info(at)alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

Související akce

Tříkrálová sbírka 2019 (30. 11. 2018, 12:24 — 14. 1. 2019, 23:59)
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy