Tři králové popřejí lidem v Ostravě a okolí po dvacáté i koncertem

Tisková konference - Tříkrálová sbírka 2020

20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Tři králové budou v Ostravě a okolí přicházet do domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Sbírku doprovodí 7. 1. od 18 h Tříkrálový koncert Pavla Helana a dalších umělců v ostravském kostele sv. Václava.

Skupiny Tří králů budou v první polovině ledna navštěvovat domácnosti v Ostravě, okolních městech a obcích, ale také v rámci celé České republiky. Budou lidem přinášet dary a žádat o finanční příspěvek na podporu lidí v nouzi. Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou v roce 2020 dle již schválených záměrů použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí s duševním onemocněním nebo lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Tříkrálová sbírka 2020„Prostředky z Tříkrálové sbírky umožňují dlouhodobě díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do životů lidí, kteří žijí v obtížích, sociálním vyloučení způsobeném mnohdy také zdravotním hendikepem. Například Mobilní hospic sv. Kryštofa by s ohledem na deficitní hospodaření bez prostředků ze sbírky již pravděpodobně nemohl dále fungovat. Přitom tuto specializovanou zdravotní služby pro lidi v závěru života využije ročně mnoho desítek lidí v širokém okolí a můžou tak prožívat svoji nemoc v kruhu svých nejbližších. Děkuji všem dárcům i tříkrálovým koledníkům, kteří dobrovolně věnují svůj čas a úsilí, aby tato sbírka mohla pomáhat druhým,“ uvádí  Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Při sbírce v roce 2019 shromáždili Ostravané a obyvatelé okolních obcí na podporu potřebných lidí částku
2 230 753 Kč. Na poděkování za pomoc dobrovolných koledníků při realizaci sbírky v únoru připravujeme akce ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem Vysoké školy báňské a zimním stadionem Sareza. „Srdečně zveme na Tříkrálový koncert do ostravského kostela sv. Václava, kde 7. ledna 2020 od 18 h vystoupí na podporu lidí v nouzi písničkář Pavel Helan s violoncellistou Štěpánem Švestkou a Ostravský dětský sbor,“ avizuje ostravskou událost počátku roku ředitel Pražák. Další aktivitou je nabídka Tříkrálového punče nebo teplého čaje pro kolemjdoucí 6. ledna 15 – 19  h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě.

Tříkrálová sbírka 2020Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat od počátku roku do 14. ledna 2020. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjdou více než čtyři stovky tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky. Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, nebo úřady okolních obcí a jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou. „Údaje na průkazce vedoucího kolednické skupinky se musí shodovat s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě. V období sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a mohou získávat prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost.

Při rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje metodikou: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní Charity), 15 % podpoří projekty diecézních Charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky. Všem lidem, kteří se podílejí pomocí nebo darem na Tříkrálové sbírce, děkujeme!

Finance Tříkrálové sbírky 2020 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na záměry (projekty):Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
  3. Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre (500 000 Kč)
  4. Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České (100 000 Kč)
  5. Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov (60 000 Kč)
  6. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (205 000 Kč)
  7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdrav. postižením (290 000 Kč, Charita sv. Alexandra)
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy