Tieto přispívá na obědy matkám a dětem v nouzi

Tieto donate lunch

Ostravská pobočka finské IT společnosti Tieto od května přispívá na obědy Charitnímu domu sv. Zdislavy - azylovému domu pro matky s dětmi. Zaměstnanci společnosti Tieto mohou v místní IQ restauraci, kromě vlastního oběda zakoupit i další pokrm pro potřebné.

Tieto_donate_lunchV rámci akce Daruj oběd mohou zaměstnanci společnosti Tieto při placení u pokladny v IQ restauraci přispět libovolným násobkem částky 40 Kč na obědy pro matky a jejich děti, které nacházejí dočasné zázemí v azylovém domě sv. Zdislavy. Doposud přispěli zaměstnanci Tieto Czech částkou, která vystačila na téměř 300 porcí obědů, jež jsou postupně uživatelkám sociální služby Charity Ostrava předávány.

Posláním azylového domu sv. Zdislavy je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé  sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

Tieto_donate_lunch

Díky materiálnímu daru formou poskytovaných obědů u společnosti Tieto a jeho zaměstnanců mohou uživatelky sociální služby ochutnat kvalitní stravu a setkat se s něčím, na co nejsou běžně. V rámci sociální práce jsou maminky motivovány k hospodaření s ušetřenými prostředky za stravu a jejich využití na splácení dluhů, nákup potřeb pro své děti nebo zajištění prázdninových aktivit.

Děkujeme za pomoc a podporu společnosti Tieto Czech a jejich zaměstnanců směřovanou k lidem v krizové životní situaci.

Tieto_donate_lunch

 

Zpráva je zpracována na základě tiskové zprávy společnosti Tieto Czech:
Tieto přispívá na obědy matkám a dětem v nouzi

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

22. 10. 2018, 11:58 — 30. 11. 2018, 23:58

Program v Charitním středisku Gabriel - 11/2018

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy