Sterilizátor díky NF VÍTKOVICE STEEL

Sterilizátor

Pořízení nového parního sterilizátoru pro sociální a sociálně-zdravotní služby Charity Ostrava podpořil Nadační fond VÍTKOVICE STEEL částkou 120 tis. Kč.

Péče v Hospici sv. LukášeNový přístroj nahradil původní, již značně opotřebený sterilizátor v havarijním stavu, a slouží celkem pro čtyři služby Charity Ostrava - Mobilní hospic sv. Kryštofa, Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života, Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů a Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří.

Personál těchto sociálních a zdravotních služeb zařízení využívá  ke sterilizaci nástrojů (nůžky, pinzety, peány, aj.), materiálu sloužícího pro krytí ran, dále k desinfekci textilu, gum a plastů používaných při zdravotních úkonech při péči o uživatele služeb a pacienty. Možnost zajištění sterilizace vlastním přístrojem a jeho sdílení více středisky dlouhodobě snižuje provozní náklady. Děkujeme Nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL, že svoji podporou Charitě Ostrava pomohl zachovat kvalitu poskytovaných služeb.

Logo Nadační fond Vítkovice Steel

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy