Štědrost dárců a pomoc koledníků navýšila Tříkrálovou sbírku na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti set dobrovolných koledníků více než vloni. Shromáždila se částka 2 230 753 Kč, která navýšila loňský výnos o více než 130 tis. Kč. Děkujeme!

Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením. Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky přinesl návštěvou kolednických skupinek Charity do domácností požehnání a přání pokoje, štěstí a zdraví v novém roce. Tři králové darovali obyvatelům Ostravy a okolních obcí symbolickými dary a žádali o příspěvek do zapečetěných pokladniček. „Tříkrálová sbírka je prostředkem pro obdarování druhého člověka, lidí v nepříznivé životní situaci. Věřím, že sbírka přispívá i k bourání předsudků, protože člověk zůstává i přes svoji aktuální situaci stále člověkem s nepopíratelnou lidskou důstojností,“ komentuje význam sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Tříkrálová sbírka 2019Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků je v roce 2019 shromážděná částka o 131 949 Kč vyšší než v roce 2018. V Ostravě a přilehlých obcích se zapojilo do sbírky více než čtyři stovky tří až čtyř členných skupinek koledníků. „Děkuji dárcům a dobrovolným koledníkům za podporu Tříkrálové sbírky 2019.  Štědrost dárců a ochota koledníků následovat příklad někdy i strastiplného putování Tří králů umožnily, že tato sbírka v Ostravě a okolí opět významně vzrostla,“ děkuje za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků ředitel Pražák.

Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi a možností pro jejich rozvoj. „Částku 300 tis. Kč  využijeme pro podporu služby sociální rehabilitace mužů, žen a dětí se zkušeností s životem bez domova, 400 tis. Kč půjde na podporu služby Terénní programy pro lidi bez domova, zhruba 150 tis. Kč nám umožní obnovit a rozvinout technické zázemí v Hospici sv. Lukáše, 250 tis. Kč podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa, částku získanou nad předpokládaný výtěžek bychom chtěli využít na rozvoj služby pro maminky s dětmi“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2019 Martin Pražák. Návštěvu všech služeb umožní Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 13. – 14. 2. 2019. Využití sbírky na webu www.ostrava.charita.cz.

„Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové sbírky ve výši téměř 254 tis. Kč na úpravu regulace kotelen a otopné soustavy svých chráněných dílen  a také na rozvoj jejich vybavení. V chráněných dílnách zaměstnáváme více než padesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním onemocněním,“ sděluje Josef Stoklasa, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a uplatňují se v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v regionu jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 230 753 Kč je 65 % (celkem 1 449 989 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.

„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem příznivcům sbírky velice děkuji za podporu a spolupráci. Pro koledníky připravujeme společnou návštěvu ostravské ZOO a proběhne rovněž bruslení na Zimním stadionu Sareza,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2019, děkujeme!

tks_děkujeme_banner

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy