Společně to dokážeme?!

Velikonoční přání Charity Ostrava 2020

V posledních náročných dnech, které prožíváme, často slyšíme proklamovanou  větu, která vyjadřuje touhu vymanit se ze současné nepříznivé situace, větu, která nás motivuje spojit síly a bez ohledu na to, že jsou  naše síly slabé, povzbuzuje naši společnost překonávat současné překážky a vede k přijímání věcí v pozitivním duchu.

Nicméně si asi uvědomujeme, že pokud chceme něco dokázat, není to možné bez sebereflexe, bez pokory, bez ještě donedávna často proklamované víry v neomezené možnosti člověka udělat vše, co si usmyslí. Asi si při vnímání reality všedního dne uvědomujeme, že společně to dokážeme, ale pouze s tím, že jsme ochotni a schopni přijmout lidskou, tedy naší zranitelnost. Společně to dokážeme s tím, že si jsme schopni uvědomit limity naše i našich blízkých, našeho společenství. Společně to dokážeme, přiznám se, že pro mě osobně - za pomoci Toho, který přišel na zem, aby ukázal, že smrt, bolest, utrpení, nenávist, otroctví těla i ducha lze překonat a překonávat obětováním se,  pokořením, neoplácením násilí násilím.

Trpělivost, pokoj, moudrost, akceptace jinakosti, přiměřenost, víra v dobro, to jsou atributy, při jejichž naplňování, nebo alespoň usilování o ně, můžeme s klidným svědomím říci, že společně, a s Boži pomocí, to dokážeme.

Dovolte mi, vážení přátelé,  popřát vám reálný přístup k současným i budoucím překážkám, se kterými se setkáváme a budeme i v budoucnu setkávat. Přeji vám víru v to dobré, co v člověku je, víru v někoho, kdo nás přesahuje a v těžké době nás drží za ruku. Někoho, o koho se s vědomím lidské nedostatečnosti můžeme opírat, který dle křesťanské víry a velikonoční tradice svým utrpením a smrtí přinesl naději ve vítězství lásky a dobra nad nenávistí a smrtí.

Využívám  této příležitosti i k tomu, abych poděkoval všem těm, kteří se zapojují do nezištné pomoci potřebným lidem, kteří šíří pokoj, lásku, naději. Díky všem těm „neobyčejným“ lidem- protože každý člověk  je neobyčejný, originální, každý z nás je a může být obrovským přínosem a zdrojem naděje pro někoho druhého.

Přeji vám hodně zdraví, pokoj a dobro a velikonoční radost ze vzkříšení k novému životu. Ten, kvůli kterému slavíme svátek Veliké noci říká, že máme nést  břemena jedni druhých. A tak tedy, podporujme se, pomáhejme si, protože jsme všichni bratři a sestry jednoho lidského rodu a pokud si toto budeme uvědomovat a žít, pak to opravdu „společně dokážeme“.

 

Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy