Slovo ředitele k 30. výročí Charity Ostrava

30. výročí Charity Ostrava - symbol

Vážení přátelé, v těchto dnech si s vděčností připomínáme výročí 30. let ode dne, kdy Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, svým dekretem ze dne 26. 1. 1991 zřídil Charitu Ostrava a pověřil ji zabezpečováním charitativní pomoci pro potřebné lidi z ostravského regionu.

Bc. Martin Pražák, ředitel Charity OstravaPřestože toto významné výročí prožíváme ve stínu současného náročného pandemického období, jsem přesvědčen o tom, že i v této složité době je potřeba za předcházejících 30 let fungováni naší organizace vyjádřit poděkováni a vděčnost Bohu za požehnání v našem konání a lidem za jejich práci a působení ve službách, ve kterých usilujeme o to, aby byly provázány kromě kvality, odbornosti, lidskosti, rovněž tím, co by mělo být pro nás i organizaci usilující o křesťanský rozměr samozřejmé. Tedy milosrdnou láskou, projevující se citlivostí a vnímavostí k potřebám lidí a zároveň akceptováním individuality a  svobody těch osob, ke kterým naše pomoc směřuje.

Jsem rád, že mám při příležitosti 30. výročí založení Charity Ostrava možnost s vděčností vzpomenout na lidi a instituce, kteří stály u zrodu naší organizace.

Pokud bychom se vrátili do roku 1991, mohli bychom se setkat s panem Josefem Korbelou a Jarmilou Sýkorovou, kteří započali dobrovolnou charitativní činnost zaměřenou na pomoc osamělým seniorům a potřebným lidem prožívajícím svůj život na ulici. Právě tito dva lidé stáli na počátku snah o vytvoření subjektu, který po 30. letech od prvních sociálních aktivit, ke kterým patřily pečovatelská služba a pomoc uprchlíkům z Kosova a Albánie, realizuje prostřednictvím 280 kmenových, 60 externích a cca 30 dobrovolných spolupracovníků v současné době 19 sociálních a 2 zdravotní profesionální služby zaměřené na pomoc cílovým skupinám, ke kterým patří především senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé ohrožení sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší a také osoby v terminálním stadiu života.

Při vzpomínce na naše začátky nutno děkovat za významnou pomoc ze strany města Ostravy, za podporu od množství fyzických osob nejen z ostravských farností, a také za materiální i finanční dary  poskytovanými  podnikatelskými subjekty, ke kterým patřily např. společnosti  OKD,  Demos,  Nová Huť Ostrava a další.

Nelze samozřejmě zapomenout na obrovskou zahraniční pomoc, která se k nám dostávala velkou měrou prostřednictvím paní Felicitas Filip z Vídně a pana Jindřicha Suchánka, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc. Tato pomoc zaměřená především na realizaci investičních akcí k nám směřovala zvláště z partnerských charit z Rakouska a Německa a bez této pomoci by nevznikly mimo dalších sociálních a zdravotních středisek například azylové domy sv. Zdislavy a sv. Františka.

Jsem rád, že mám při této příležitosti možnost poděkovat mým kolegům, pracovníkům Charity Ostrava, kteří jsou nositeli našich služeb a filosofie organizace, kterou je pomoc lidem v nouzi bez ohledu  na  postavení, barvu pleti, národnost či názorovou orientaci. Při slovech díků nechci zapomenout ani na dobrovolné členy Rady Charity Ostrava, na skvělou spolupráci s představiteli a zaměstnanci  našeho zřizovatele – Biskupství ostravsko-opavského, Diecézní charity ostravské-opavské, duchovní správce farností, ve kterých působíme a velké množství dalších pomocníků, podporovatelů, donátorů, bez kterých bychom naše služby nemohli poskytovat.

Kromě vyjádření díků za to pozitivní, co se v uplynulých 30 letech v Charitě Ostrava uskutečnilo, chci popřát všem lidem podílejícím se na charitativní pomoci v duchu Caritas - milosrdné lásky, hodně sil, vytrvalosti, trpělivosti, víry, odvahy a Božího požehnání. Tedy atributů, které jsou  potřebné k tomu, abychom mohli pomáhat těm lidem, kteří se bez našich podaných rukou, nohou a materiální či nemateriální podpory neobejdou, a v těch oblastech, kde je to nejvíce zapotřebí. To vše samozřejmě s důrazem na maximální akceptaci lidí, se kterými se setkáváme a s respektem a pokorou ke zdrojům, které nám pomoc umožňují.           

Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

 

Čtvrtletnik_1_21Rozhovory s lidmi, kteří stáli u počátků aktivit Charity Ostrava a mnoho dalšího z aktuálního dění v organizaci přinesl Čtvrletník 1/2021 =>

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy