Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Na Charitu Ostrava se stále obrací lidé ohledně aktuálních sbírek šatstva v Ostravě, které jsou inzerovány na letácích přímo v domácnostech a realizují soukromé společností. Tyto podomní sbírky nejsou realizované Charitou Ostrava. Pro informace o sběru šatstva, prosíme, použijte kontakty uvedené na letáku.

Charita Ostrava organizuje ve spolupráci s Diakonie Broumov v dubnu a září celoostravské sbírky šatstva a dalších věcí, které se shromažďují přímo do vagónu na nákladové sekci Hlavního nádraží v Ostravě. Termín nejbližší sbírky je v úterý 10. 9. 2013 v době 9-18 h. Šatstvo a obuv přijímáme po telefonické domluvě také přímo v azylovém domě sv. Františka a nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre.

V poslední době se díky podomním sbírkám soukromých společností potýkáme s nedostatkem ošacení a obuvi pro lidi v nouzi viz. článek V šatnících schází ošacení pro lidi bez domova. S vyřešením nedostatku Charitě Ostrava pomáhá Diakonie Broumov, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a v rámci svého sociálního programu nám poskytuje ošacení ze svých sbírek.

Kontakty na jednotlivé charitní domy jsou uvedeny níže. Budeme velice vděčni, pokud by dárci materiální pomoc poskytovali přímo v charitních domech, kde je ošacení předmětem pomoci lidem v nouzi, nikoli dalšího obchodu.

Děkuje za pochopení a Vaši podporu pro aktivity Charity Ostrava.


CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE
Lidická 54, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 526 909, 731 625 788
Zde jsou zajišťovány služby:
- nízkoprahové denní centrum, všední dny 8-17 h, kapacita 60-80 osob
- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová noclehárna - otevřena pouze v době mrazů s teplotou pod -5st.), pondělí - neděle 20-7 h, kapacita 50 lůžek (z toho 15 žen), 25 tzv. volných židlí


CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA
Sirotčí 41, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 527 496
Zde jsou zajišťovány služby:
- noclehárna, pondělí - neděle, 18-7 h, kapacita 26 lůžek (nouzově 30), 20 tzv. volných židlí
- azylový dům, pondělí - neděle, kapacita 42 lůžek


CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY
Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh
tel.: 599 527 494
Zde jsou zajišťovány služby:
- azylový dům pro matky s dětmi, pondělí - neděle, kapacita 9 matek, 15 dětí


CHARITNÍ DŮM BL. MATKY TEREZY
Dolní brána 57, Straník 39, Nový Jičín
tel.: 556 709 240
Zde jsou zajišťovány služby:
- noclehárna, pondělí - neděle, 19-7 h, kapacita 12 lůžek (10 muži, 2 ženy)
- azylový dům, pondělí - neděle, kapacita 57 lůžek (muži, ženy)

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy