Rekonstrukce objektu pro lidi bez domova díky Evropské unii

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum, terénní programy

Prostředky z Evropské unie umožní Charitě Ostrava rozvinout sociální služby pro lidi bez domova prostřednictvím rekonstrukce objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre.

„V rámci dvouletého projektu Charita Ostrava obdrží z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie bezmála 17 mil. Kč na rozšíření a zkvalitnění zázemí pro sociální služby nízkoprahového denního centra a terénních programů poskytované ženám a mužům bez přístřeší,“ sděluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Naším cílem je opravit zastaralou a nevyhovující budovu, aby byly sociální služby lidem poskytovány v důstojných podmínkách a mohli jsme rozšířit jejich spektrum,“ doplňuje ředitel Pražák. Projekt s názvem „Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova“ je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou 16 126 378 Kč, Charita Ostrava se bude finančně spolupodílet částkou 848 757 Kč. Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, administraci zajišťuje Centrum regionálního rozvoje, státní příspěvková organizace. Dotace jsou poskytovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, strukturálního fondu Evropské unie.

PosláCharitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumním nízkoprahového denního centra pro ženy a muže bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre je pomáhat řešit jejich obtížnou životní situaci poskytováním důstojného zázemí, stravy, ošacení, možnosti osobní hygieny, sociálního poradenství. V chladných obdobích roku je objekt rovněž využíván pro poskytování nouzového, bezplatného noclehu lidem bez přístřeší. V Charitním domě sv. Benedikta Labre mají dispečink také sociální pracovníci služby Terénní programy, jejichž smyslem je aktivně vyhledávat a pomáhat lidem přímo na ulici. Co nízkoprahové denní centrum poskytuje, uvádí ilustrační příběh:

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum„Pan František musel odejít z bytu, kde pobýval u svého známého. A jelikož byl sankčně vyřazen z úřadu práce, ocitl se zcela bez finančních prostředků. Aby měl kde přespávat, využíval střídavě sociální službu noclehárny v Armádě spásy a v Charitním domě sv. Františka. Kromě noclehu docházel téměř denně do našeho nízkoprahového denního centra. Bylo na něm vidět, že jeho situace mu nebyla lhostejná. Osobní doklady měl a svou nepříznivou životní situaci řešil za pomoci pracovníků Charitního domu sv. Benedikta Labre, kteří oceňovali hlavně jeho aktivní přístup. Byli mu nápomocní při hledání zaměstnání i vlastního bydlení. Pan František si práci hledal aktivně. Absolvoval několik brigád na dohodu o provedení práce a po půl roce se zaregistroval zpět na úřad práce. Následně si našel bydlení v sociální službě azylový dům v Ostravě-Porubě. Po měsíci nám pan František přišel oznámit, že získal zaměstnání na plný pracovní poměr, a za podporu a pomoc při řešení životní situace nám poděkoval.“

Rekonstrukce objektu bývalého kostela Husitské církve na Lidické ulici v Ostravě-Vítkovicích bude zahrnovat výměnu střechy, oken, fasády a rovněž téměř celé infrastruktury objektu a vznik nového zázemí včetně vybavení v celém prvním patře, které bylo dosud nevyužité. Zkvalitní se tak nejen technické podmínky a sníží energetická náročnost provozu, ale v nových prostorách budou moci vzniknout svépomocné skupiny uživatelů služeb a důstojné podmínky pro zimní nouzové přenocování lidí bez domova. Z dotace budou pořízeny také dvě auta pro službu Terénní programy, kterou podporuje Operační program zaměstnanost.

Děkujeme za významnou finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

22. 11. 2018, 11:46 — 31. 12. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 12/2018

30. 11. 2018, 12:24 — 14. 1. 2019, 23:59

Tříkrálová sbírka 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy