Rekonstrukce a zahrada smyslů zkvalitní službu pro seniory

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráce

Projekt Charity Ostrava zaměřený na rekonstrukci domova pokojného stáří s názvem "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava“ byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem je zkvalitnění ubytování seniorů, zavedení nových metod sociální práce a zlepšení možností využívání zahrady.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceFinanční prostředky ve výši téměř 17,5 mil. Kč jsou na rekonstrukci charitního domu a související aktivity Charitě Ostrava poskytnuty Švýcarskem v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR. Jednotlivé aktivity projektu zahájeného v listopadu 2012, se budou uskutečňovat až do prosince 2015. „Aktuálně již je předána stavba dodavatelské firmě a v následujícím období chceme dosáhnout několika cílů, kam patří rekonstrukce domova pro seniory s navýšením jeho kapacity a snížením počtu lůžek na pokojích, vytvořením zázemí pro terapeutické aktivity včetně vybudování tzv. zahrady smyslů, kterou budou moci plnohodnotně využívat i senioři se zdravotním postižením“ představuje hlavní záměry projektu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceVytvoření zázemí a možnost rozšíření využití metod sociální práce jako je trénink paměti, pohybové terapie, gardenterapie přispějí ke kvalitě prožívání života seniorů v domově pokojného stáří. „Relaxačně-terapeutická zahrada bude zohledňovat omezení seniorů týkající se pohybu, orientace a smyslů, aby i přes takto omezení mohli být v přímém kontaktu s přírodou. Speciální vyvýšené záhony umožní seniorům a lidem na vozíčku, pěstovat zeleninu, trvalky nebo bylinky a tím rozvíjet jejich smysly“ charakterizuje přínos rekonstrukce zahrady Petr Matěj, vedoucí Charitního domu sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceMinisterstvo financí v pozici Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce v současné době dohlíží na realizaci sub-projektů v rámci 6 blokových grantů a fondů a na 29 individuálních projektů, ze kterých je 10 přímo zaměřených na oblast sociální problematiky. „Je velmi potěšující sledovat zahájení stavebních prací v rámci projektů zaměřených na rekonstrukci charitních domů Sv. Václava a Sv. Alžběty. Díky finanční podpoře ze Švýcarska tak dojde ke zkvalitnění péče o seniory a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, což povede ke zlepšení samotného života seniorů“ hodnotí konkrétní přínos Programu švýcarsko-české spolupráce Hana Pátrová z Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí.

„Z pohledu statutárního města Ostravy a procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou služby domovů pro seniory – Charitní dům sv. Václava a Charitní dům sv. Alžběty - důležitou součástí sítě sociálních služeb v Ostravě.  V obou službách je k dispozici 102 míst, které využilo v roce 2013 celkem 164 klientů, přičemž SMO podpořilo obě služby v rámci dotace částkou 6 300 tisíc Kč.  Rozšiřování nabídky nových metod práce a přibližování podmínek běžnému způsobu života prostřednictvím „zahradní terapie“ vnímáme jako velmi dobrý počin na cestě ke zvyšování kvality stávající nabídky sociálních služeb“ hodnotí přínos rekonstrukcí Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, sportu, školství a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.

Děkujeme za poskytnutou podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR ve výši 17 462 458 Kč na zkvalitnění sociální služby Charity Ostrava pro seniory.

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy