Projekt Charity Ostrava podpořilo OZO Ostrava

Ozo Ostrava

Charita Ostrava uspěla v 5. ročníku Tematických výzev OZO Ostrava a od odpadové společnosti obdrží 59 tis. Kč na projekt "Moderní technikou proti sociální izolaci seniorů v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří". Děkujeme za podporu!

Interaktivní sentable - Charitní dům sv. AlžbětyDíky podpoře letos můžeme pořídit interaktivní dotykový stůl pro posilování kontaktu klientů služby s rodinami a okolím, rozvoj a udržování senzomotorických schopností, trénink paměti ap. Stejný interaktivní stůl již slouží klientům Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů a jsme velmi vděčni, že stejná technologie zlepší kvalitu zázemí také v Charitním domě sv. Václava. Společnost OZO Ostrava podporuje aktivity Charity Ostrava dlouhodobě. Za poskytovanou podporu velice děkujeme!

Projekt Charity Ostrava je jeden ze sedmi projektů realizovaných na území města, které odpadová společnost OZO Ostrava letos podpoří souhrnnou částkou 500 476 korun, což je o bezmála 170 tisíc korun více než loni. V rámci výzvy Myslíme i na vás, senioři! OZO podpoří šest projektů, jeden uspěl ve výzvě OZO hřiště.

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

23. 9. 2021, 14:00 — 23. 9. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 23. 9. 2021

23. 9. 2021, 19:00 — 23. 9. 2021, 21:00

Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Martausová - 23. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy