Povodeň 2010 - CHD sv. Václava

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaVelká voda se nevyhla ani našemu CHD sv. Václava - domov pokojného stáří v OV-Heřmanicích. Došlo k zatopení kuchyně, prádelny, dílen údržby a dalších prostor. 19. května se již začalo s čištěním a vyklízením prostor, na kterém se podíleli také naši dobrovolníci. Fotoalbum na facebook.com =>

"V Charitním domě sv. Václava budou potřebné desinfekční a čistící prostředky, malířské potřeby a nátěry, skříně a další nábytek" vyslovuje žádost vedoucí domu Ing. Jaroslav Doležel. Děkujeme za pomoc a podporu!

Charita Ostrava je v kontaktu s
Diecézní charitou ostravsko-opavskou, která je v kontaktu s krizovými štáby a bude organizovat pomoc v postižených oblastech. Připojujeme se k pomoci nabídkou přechodného ubytování, poskytnutím materiální, finanční pomoci, budeme oslovovat dobrovolníky na úklidové práce a poskytneme také vyškolené pracovníky pro sociální šetření a psychologickou pomoc povodněmi postiženým lidem.

Diecézní charita ostravsko-opavská dala k dispozici na pomoc postiženým povodní své sbírkové konto. Své příspěvky můžete zasílat na č. ú. 501 500 3434/5500, var. symbol: 333. Lze využít také formu dárcovských sms, a sice zasláním sms ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč.

Koordinátorem pomoci v Charitě Ostrava je Bc. Jiří Skácel.
Kontakty: jiri.skacel(at)caritas.cz, tel. 596 787 691, mobil 733 676 627

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy