Použitý textil nemusí být odpadem

Použitý textil nemusí být odpadem

Odkládání nepotřebného textilu bude pro Ostravany ještě pohodlnější. Díky dohodě mezi Magistrátem města Ostravy, Diakonií Broumov a odpadovou společností OZO Ostrava je v Ostravě nově rozmisťováno dalších dvaadvacet speciálních kontejnerů na textil.

Kontejner na použitý textilSvoz textilu z kontejnerů budou zajišťovat pracovníci Diakonie Broumov. Veškerý odložený textil bude přitom využit! Použitelný textil Diakonie poskytne sociálně potřebným, zbytek textilního materiálu bude zpracován průmyslově.

  • A co všechno je možné do těchto kontejnerů odevzdat? 
  • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony… 
  • Látky (minimálně 1 m2, ne neupotřebitelné malé odřezky a zbytky látek) 
  • Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spacáky
  • Obuv (nejlépe svázaná gumičkou, aby se páry neztratily)
  • Plyšové hračky 
  • Tašky, kabelky, batohy (funkční)

Zmíněné věci by měly být zabaleny do igelitových tašek, aby byly chráněny před vlhkostí a také aby se usnadnila ruční nakládka a vykládka tohoto materiálu.

Celé znění tiské zprávy Diakonie Broumov k tématu:  Použitý textil nemusí být odpadem

Výdejní a sběrné středisko Diakonie BroumovDiakonie Broumov vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení otevřené ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je nutná pro pomoc potřebným. Posláním organizace je pomoci lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem organizace je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sdružení a poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter.

 

Diakonie Broumov dlouhá léta spolupracuje také s Charitou Ostrava. Ta pro ni organizuje dvakrát ročně sbírky šatstva přímo do železničních vagonů, které pak putují do Broumova k přetřídění. Toto ošacení po vytřídění slouží i lidem z azylových domů Charity Ostrava a v jejich výdejních místech pro sociálně potřebné, kam jim ho Diakonie Broumov dováží. Příští celoostravskou sbírku šatstva Charita Ostrava připravuje na nákladové sekci ostravsakého Hl. nádraží na 10. září 2013 v čase 9-18 h.

Přehled stanovišť kontejnerů na použitý textil v Ostravě v tiskové zprávě Diakonie Broumov z 20. 6. 2013:

Použitý textil nemusí být odpadem

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy