Pomozte Prožít stáří důstojně

Prožít stáří důstojně

Pro nemocného nebo unaveného člověka je nejdůležitější odpočinek v pohodlné posteli. Nejcitelněji to vnímají senioři, dlouhodobě nemocní lidé, lidé upoutaní na lůžko. Cílem kampaně "Prožít stáří důstojně" je zajistit finance na obnovu polohovacích postelí v domovech pro seniory Charity Ostrava.

Charita Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitňování podmínek poskytovaných služeb, a proto hledáme možnosti, jak obnovit již nevyhovující postele v našich domovech pro částečně a plně imobilní seniory. Rádi bychom zajistili důstojné prožívání stáří pro uživatele pobytových sociálních služeb:

Jednou z podmínek kvalitní péče je možnost využití elektrické polohovací postele, výškově stavitelné s antidekubitní matrací, která zajistí pohodlí, komfort a péči potřebnou pro uživatele služeb s ohledem na jejich zdravotní stav.

 

Cena kvalitní polohovací postele s matrací je 25.000 Kč. Obnovit bychom potřebovali v rámci obou domovů pro seniory celkem 30 postelí s matracemi. Proto budeme rádi, když nám pomůžete. Svoji případnou pomoc můžete nejsnadněji uskutečnit využitím dárcovského portátu Darujme.cz. Podporu je možné poskytnout také na konto povolené veřejné sbírky Charity Ostrava, č. ú.: 17000277/0100 a uvedením poznámky "Prožít stáří důstojně.

K Vámi poskytnuté podpoře Vám v případě zájmu vystavíme Potvrzení o přijetí bezúplatného plnění (daru) nebo s Vámi uzavřeme darovací smlouvu. Celou výši bezúplatného plnění je možné odečíst od vašeho daňového základu a snížit tak daň z příjmu.

Další informace: Martina Krhutová, tel.: 739 323 933, martina.krhutova@charita.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

Prožít stáří důstojně - plakát

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy