Podpora rekonstrukce charitního domu v Radvanicích

Podpora rekonstrukce charitního domu v Radvanicích

V letošním roce získala Charita Ostrava darem do svého vlastnictví objekt v Ostravě-Radvanicích, v němž bude od druhé poloviny roku provozovat sociální službu Charitního střediska sv. Lucie – startovací byty.

Charitní středisko sv. Lucie - startovací bytySmyslem stavebních úprav objektu je od září 2013 provoz 6 samostatných garsonek s kuchyňkou a sociálním zázemím. Rozšíření kapacity Charitního střediska sv. Lucie na celkových 18 bytů pomůže zajistit podmínky pro plnohodnotný život lidem s nelehkým osudem.

Poslání a cíl sociální služby startovací byty objasňuje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák: „Startovací byty mají zajistit sociální rehabilitaci uživatelům služeb na přechodu z azylových domů Charity Ostrava do běžného bydlení. Jedná se o podporu lidí ohrožených sociálním vyloučením tak, aby se naučili samostatnému životu a aby jim byla nabídnuta příležitost integrovat se do společnosti. Cílem služby je dodat uživatelům služeb dostatek sebedůvěry a motivaci k tomu, ať jsou schopni následného samostatného bydlení.“

Rekonstrukce se mohla uskutečnit díky významné finanční podpoře dárců, mezi které patří:

Děkujeme všem donátorům, kteří se na realizaci rekonstrukce finančně podíleli a podpořili tak službu pro lidi v nouzi!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy