Poděkování za pomoc a podporu

Děkujeme - Charita Ostrava

Vlna solidarity v podobě dobrovolné pomoci s nákupy pro osamělé seniory, poskytnutí šitých roušek, látek a dalších podob podpory pokračuje. Velice za Vaši pomoc děkujeme!

Pomoc Charitě Ostrava nabízí a poskytují jednotlivci, dobrovolníci z Ostravské univerzity nebo Střední zdravotní školy a VOŠZ Ostrava, ZŠ Volgogradská Ostrava, FC Baník Ostrava a soukromé firmy. Nelze na tomto místě vyjmenovat všechny, ale od všech si této podpory vážíme a děkujeme za ni!

 

Charita Ostrava je organizace postavená na křesťanské filozofii, připojujeme níže modlitbu pro ty, kteří by chtěli řešení současné situace dotýkající se mnoha lidí nejen v ČR i dalších zemích světa, podpořit touto formou.

Modlitba za zastavení pandemie koronaviru

„Dobrý Pane, obracíme se na Tebe v této těžké době, kdy nemůžeme být spolu, ale o to víc se chceme se sjednotit v modlitbě. Děkujeme Ti, že jsi uprostřed nás. 
Prosíme Tě za zastavení pandemie koronaviru, která působí tolik utrpení v celém světě.
Prosíme za nemocné, abys je utěšil a uzdravil.
Prosíme o sílu pro zdravotníky a o moudrost pro vlády v postižených zemích. 
Odevzdáváme Ti také sebe navzájem a prosíme za každého člověka v našem charitním domě. Dávej nám sílu a útěchu v utrpení, ochraňuj nás od zlého a veď nás svým svatým Duchem, ať se dobře rozhodujeme, myslíme na dobro ostatních lidí a žijeme podle Tvé vůle. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy