Poděkování dárcům a nová veřejná sbírka

Poděkování dárcům a nová veřejná sbírka

Charita Ostrava využívá veřejné sbírky k oslovení dárců, kteří takto mohou podpořit konkrétně stanovený účel. V červnu 2013 skončila sbírka na financování investic v poskytovaných službách, kde se shromáždilo bezmála 240 tis. Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

Charitní dům sv. Benedikta LabreProstředky z veřejné sbírky byly využity na financování nákupu vodovodní přípojky Charitního domu sv. Benedikta Labre, pořízení kamerového systému Charitního domu sv. Františka a rekonstrukci střechy objektu se startovacími byty v Ostravě-Radvanicích Charitního střediska sv. Lucie. Celkem se na sbírkovém kontě shromáždila za tříleté období jeho platnosti od 2. 8. 2010 - 30. 6. 2013 částka 239 165,30 Kč.

Od 10. srpna 2013 vyhlašuje Charita Ostrava novou veřejnou sbírku povolenou Moravskoslezským krajem, jejímž účelem je "Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním." Dárci mohou podporu zaslat na sbírkové konto č.: 107-5210720287/0100 u Komerční banky Ostrava. Určit dar pro využití na konkrétní projekt umožňuje specifikace daru variabilním symbolem dle jednotlivých charitních středisek.

Děkujeme za Vaši dosavadní podporu aktivit Charity Ostrava pro lidi v nouzi!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy