Ostravanům požehnají Tři králové

Tisková konference k Tříkrálové sbírce 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2018 po osmnácté Charitou Česká republika. Králové budou přinášet dary a žádat podporu pro lidi v nouzi.

Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou v roce 2018 dle již schválených záměrů použity na podporu ohrožených dětí a mladých lidí, pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

„Tříkrálovou sbírku vnímám nejen jako významnou finanční pomoc pro aktivity ostravských Charit, které se díky štědrosti Ostravanů a obyvatel přilehlých obcí daří uskutečňovat. Sbírku vnímám také jako příležitost k setkání a spolupráci lidí dobré vůle, kteří buď přinášejí požehnání a vánoční radost do domácností nebo dokáží obdarovat druhé finančním příspěvkem,“ popisuje význam sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Při sbírce v roce 2017 shromáždili Ostravané na podporu potřebných lidí částku 1 712 974 Kč. Na podporu letošní sbírky bude 5. 1. 2018 od 14 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Na poděkování za pomoc dobrovolných koledníků při realizaci sbírky pro ně v únoru připravujeme akce ve spolupráci s Cirkusem Trochu jinak,  Dolní oblastí Vítkovice a zimním stadionem Sareza.

Požehnání Tří králů k Tříkrálové sbírce 2018Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat od počátku roku do 14. ledna 2018. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjde tři sta osmdesát tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky. Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, které jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou. „Údaje na průkazce vedoucího kolednické skupinky se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě. V období sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a získávají nelegálně prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost. Do sbírky se mohou dárci zapojit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.

Mobilní hospic sv. KryštofaPři rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje metodikou: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní Charity), 15 % podpoří projekty diecézních Charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky. Všem lidem, kteří se podílejí pomocí nebo darem na této tradiční celorepublikové sbírkové akci na podporu lidí v nouzi, děkujeme!

Prostředky Tříkrálové sbírky 2018 budou využity pro projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:

  1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 150 000 Kč
  2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. BeneCharitní dům sv Benedikta Labre - terénní programydikta Labre - 300 000 Kč
  3. Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava – 60 000 Kč
  4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky - 200 000 Kč
  5. Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone – rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny - 290 000 Kč
  6. Podpora lidí se zdr. postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 212 000 Kč
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

22. 11. 2018, 11:46 — 31. 12. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 12/2018

30. 11. 2018, 12:24 — 14. 1. 2019, 23:59

Tříkrálová sbírka 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy