Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 455 769 Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Již po patnácté Tři králové přicházeli v první polovině ledna do domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku a přinášeli dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru. „V Ostravě a přilehlých obcích se do sbírky zapojilo více než tři sta skupinek koledníků, tedy asi dvanáct set dobrovolných koledníků. Skvělý výsledek sbírky vnímám jako projev solidarity a důvěry přispěvatelů, kterých si velice vážím. Za příspěvky a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2015 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce na podporu sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi podíleli“ komentuje s vděčností výsledek sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Finance získané v rámci Tříkrálové sbírky jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních služeb a možností pro jejich rozvoje. „Získané finanční prostředky využijeme na podporu služeb pro lidi v závěru života, seniory, lidi bez domova, a přímou humanitární pomoc poskytovanou lidem v tíživé životní situaci. Podstatnou část výtěžku sbírky uplatníme stejně jako v loňském roce na financování rekonstrukce tréninkových prostor, kde budou již od února 2015 probíhat sociálně aktivizační činnosti určené lidem ohroženým sociálním vyloučením,“ upřesňuje využití Tříkrálové sbírky 2015 Martin Pražák.

„Charita sv. Alexandra bude z letošní sbírky financovat rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy postižení – např. sluchu, zraku, řeči a část výtěžku půjde na podporu služby Chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním“ informuje Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí uplatnění v  chráněných dílnách. V sociální službě chráněné bydlení se lidé učí základním sociálním návykům a samostatnosti, aby se následně mohli plnohodnotně zapojit do běžného života.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 1 455 769 Kč je 65 % (celkem 946 250 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude použito na tyto aktivity: humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí (10 %), na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské (15 %), na další projekty Charity ČR (5 %) a zbytek na organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR.

„Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015 připravujeme jako poděkování za jejich nezištnou pomoc filmová představení s Akademickým filmovým klubem v Kině Vesmír.“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava. Poděkování patří také každoročně nepostradatelným koledníkům Tříkrálové sbírky z Brušperka a Šenova.

Přehled všech záměrů je dostupný na webu Charity Ostrava – www.ostrava.charita.cz.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2015, velice děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy