Ostravané opět darovali šatstvo potřebným lidem

Sbírka šatstvaCeloostravská humanitární sbírka "Nepotřebné věci potřebným lidem" proběhla 5. 9. 2011 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Příchozí dárci  - asi 800 domácností -  naplnili jeden a půl železničního vagónu (cca 15 tun).


Sbírka šatstvaDo organizace sbírkové akce byli při nakládání šatstva, nádobí, porcelánu, ložního prádla, hraček a dalších věcí zapojeni také uživatelé sociálních služeb charitní noclehárny, kteří významně přispěli k plynulému průběhu přebírání ošacení a dalších věcí.

Sbírka šatstvaCharita Ostrava organizuje sbírku ve spolupráci s Diakonií Broumov, kde věci dále třídí lidé z azylového domu, kteří takto mohou být zaměstnáni. Shromážděna materiální pomoc je rozdělena 30 % pro lidi z azylových domů v rámci ČR, 60 % průmyslové zpracování, 10 % odpad. Případný výtěžek ze sbírek se využívá na financování sociálních služeb poskytovaných Diakonií Broumov, na pokrytí nákladů s realizací a svozem celorepublikových sbírek a na likvidaci odpadu.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem lidem, kteří vynaložili úsilí a čas a přišli darovat něco svého, aby tak pomohli potřebným lidem!

Sbírka šatstvaPokračování sbírky v Ostravě připravujeme opět na podzim - termín: 17. dubna 2012. Termín podzimní sbírky bude ještě potvrzen na tomto webu.

Reportáž ČTV z průběhu sbírky
5. 9. 2011, 16-18. min. Události v regionech - Ostrava=>

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy