Ostrava si připomněla Mezinárodní den za vymýcení chudoby

Seminář na OSUArmáda spásy spolu s Charitou Ostrava, kampaní Česko proti chudobě a dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby v ostravském regionu letos již počtvrté při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby poukázala pořádáním ekumenických setkání, veřejných vystoupení a seminářů na přítomnost chudoby a nutnost jejího řešení.

Tisková konference 2009V týdnu od 12. do 16. října proběhlo několik akcí s cílem připomenout široké veřejnosti, že chudoba není pouze problém rozvojových zemí, ale problém nás všech. Aktivity zahájila snídaně s novináři v prostorách azylového domu Armády spásy (ČTV Report, 13.10.,18h, 18.-20.min =>). Seminář na OSUAula Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, v jejichž prostorách se 13. 10. odpoledne konal odborný seminář na téma Chudoba kolem nás a v nás, se zcela zaplnila odbornou i laickou veřejností. Příspěvky obou přednášejících profesorů, sociologa a publicisty Jana Kellera a českého intelektuála a filosofa Jana Sokola, byly velmi podnětné a u posluchačů vyvolaly vlnu dotazů. Na seminář navázala v Domě knihy Librex vernisáž fotografií Život Charity Ostrava očima Pavla Zuchnického.
Happening 2009Ve středu 14. 10. proběhl, i přes značnou nepřízeň počasí, na Masarykově náměstí happening. Ten upozornil na aspekty chudoby, které jsou přítomny i ve vyspělých státech, Českou republiku nevyjímaje. Svou činnost a poslání představily organizace, jež svými službami přispívají k řešení problémů chudoby v ostravském regionu, kde se zasazují o zlepšování životních podmínek osob ohrožených sociálním vyloučením. Vystoupila také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví statutárního města Ostravy Mgr. Jaroslava Rovňáková a vedoucí oddělení sociálních služeb Moravskoslezského kraje Mgr. Michal Potocký. Happening 2009O zpestření programu se postarala šumperská hudební formace O5&Radeček a pražské divadelní seskupení Ježek a Čížek se svými bezdomoveckými etudami. Prokřehlým kolemjdoucím byla nabízena pravá „bezdomovecká“ gulášová polévka. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav Palas.
Týden aktivit konaných v Ostravě v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby zakončilo čtvrteční setkání osob ohrožených sociálním vyloučením s představiteli neziskových organizací,Setkání u společného ohně se zástupci statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje U společného ohně. Sešli se v překvapivě hojném počtu 150 osob, aby diskutovali o problému chudoby, sociálního vyloučení a lidské důstojnosti.

Autoři: Ing. Ivana McIntosh, Armáda spásy, Ing. Dalibor Kraut, Charita Ostrava

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy