Ohlédnutí - 10. výročí střediska Michala Magone

Děti ze střediska Michala Magone10 let v dějinách je krátká doba, ale 10 let práce s dětmi a mládeží  ze šestnáctiletého trvání svobodné společnosti po 40 letech totality již stojí za pozornost. 10. výročí vzniku charitního Střediska dětí a mládeže Michala Magone je nesporně dobrou příležitostí k ohlédnutí za malými i velkými vítězstvími a prohrami, a také příležitostí k poděkování všem,  kteří byli a jsou jakkoli spjati s jeho vznikem, růstem i současnou činností.

Na počátku byla myšlenka a touha pomoci dětem a mladým lidem v nejproblémovějším sídlištním komplexu Dubina, obvodu Ostravě Jih. S nápadem přišli mladí salesiánští spolupracovníci MUDr. Terezka Šuláková, Pavel Zuchnický  a s nimi Ing. Petr Červenka, a podpořili jej Saleziáni Don Boska  s provinciálem otcem Benno Benešem. Zaštítila jej a mezi své projekty  zařadila Charita Ostrava s  tehdejším ředitelem Jiřím Hořínkem. Po intenzivní přípravě (hledání lokality a prostor, zajištění financí, úprava prostor, zajištění vybavení atd.) a získání mladých spolupracovníků ochotných k pomoci potřebným mladým lidem přes mnohé problémy dílo spělo k cíli.

V říjnu 1996 Středisko dětí a mládeže Michala Magone zahájilo činnost. Jméno patrona střediska nebylo vybráno náhodou. Michal Magone se sám Don Boskovi představil jako “generál uličníků” a on jej vytáhl z ulice a pomohl mu najít nové naplnění a cíl života. Jeho jméno se stalo symbolem poslání střediska – „jako Don Bosko pomáhat mladým potřebným lidem, být jejich průvodcem v kvalitnějším prožívání volného času, pomoci jim najít správnou hodnotovou orientaci, ale hlavně je mít rád a být jim partnerem v jejich radostech i starostech“.

Děti při hře stolního fotbalu na Středisku Michala MagonePočátky byly skromné, k dispozici byla pouze jedna studená místnost v pronajatých prostorách zdravotního střediska, vybavena  stolem na stolní tenis, kalčem (stolní fotbal),  několika stolními hrami a horkým čajem ve várnici. O vše se staral jeden zaměstnanec s několika dobrovolníky. Rozhodující však bylo velké nadšení  pomoci mladým lidem z ulice,  kteří trpí pocitem nezájmu, nelásky, cítí se osamoceni a někteří mají i hmotnou nouzi.

V uplynulých deseti letech, v období klidu i bouří, menších i větších radostí i starostí, v období hledání, nacházení i ztrát prošly střediskem tisíce dětí a mládeže. Postupně se jejich počet zvyšoval, docházelo k obměně zaměstnanců i dobrovolníků a hlavně se podařilo získat do vlastnictví celou budovu. Vznikaly nesčetné nové aktivity a naopak některé zase zanikly. V rámci střediska vznikla také krizová lůžka v Chráněném pohotovostním  zařízení pro mládež v krizové situaci. V roce 2001 jsme totiž získali Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dítěte. V Rodičovském centru Klubíčko v nových prostorách na sídlišti Bělský les, pronajatých od LKM NOVA Luboše Varechy se rozvíjí i aktivity pro rodiče s malými dětmi. Probíhají  nízkoprahové i klubové aktivity, kroužky, víkendové akce, tábory apod. V současné době máme již stabilizovaný tým 7 zaměstnanců  a 15 dobrovolníků, kteří se dle svých možností a schopností   věnují svěřeným dětem, mládeži i rodičům. Připravujeme se i na nové provozní podmínky v souvislosti s legislativními změnami, abychom prošli akreditacemi a  mohli dále naplňovat cíl, pro který středisko vzniklo.

Hry mládeže organizované Střediskem Michala MagoneV rámci oslav 10. výročí především děkujeme všem, kteří se s Boží pomocí jakkoli podíleli na vzniku a činnosti Střediska: vedení Charity Ostrava, Saleziánům Dona Boska, představitelům Statutárního města Ostrava a Moravsko-slezského kraje a zahraničním charitám Graz a Linec za finanční i materiální podporu, všem dárcům, kteří nám pomohli materiálně i slovem, všem bývalým i současným zaměstnancům i dobrovolníkům.

Jsme rádi, že naši uživatelé služeb – děti, mládež i rodiče našli odvahu svěřit se do našich rukou a uvědomujeme si, že i díky jejich otevřenosti a vstřícnosti jsou naše vztahy krásné a toto zařízení má svůj smysl.

V rámci oslav po celý týden od 23. října do 27. října 2006 na středisku bude probíhat zábavný, doprovodný program pro děti a mládež. Oslavy 10. výročí založení střediska vyvrcholí slavnostní mší sv. uskutečněnou dne 25. října 2006 ve 14.00 h. v prostorách střediska, kterou bude celebrovat biskup ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz. Tento den také na středisku v době od 09.00 h do 17.00 h proběhne pro širokou veřejnost „den otevřených dveří“. 

Na závěr uvádím myšlenku jednoho moudrého muže: „Nejsme spasiteli všech. Nemůžeme pomoci všem. Ale veškeré naše nasazení má smysl, pokud pomůžeme alespoň jednomu člověku”. Doufám, že s pomoci Boží těch, kterým středisko pomohlo, bylo víc. 

Jiří Hořínek

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy