O hospicové péči přijedou diskutovat čeští i zahraniční odborníci

Web hospicové konferencePřiblížení hospicové a paliativní péče odborné i široké veřejnosti je cílem mezinárodní konference, kterou připravuje ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od 9 do 15 h Charita Ostrava v zasedací síni radnice města Ostravy.

O nových přístupech těchto rychle se rozvíjejících typů péče o pacienty budou hovořit čeští i zahraniční odborníci. „Hospicová péče je moderní typ péče, který nabízí umírajícím lidem a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají“ přibližuje téma konference vedoucí útvaru zdravotních služeb Charity Ostrava Radka Kozáková. Hospice svým pacientům poskytují vysoce specializovanou a komplexní paliativní (úlevnou) léčbu a péči.V rámci České republiky funguje zatím 13 hospicových zařízení, v Moravskoslezském kraji zatím jediný Hospic sv. Lukáše provozuje Charita Ostrava.

O zkušenosti z praxe interdisciplinárního oboru hospicové a paliativní péče se přijede podělit z Rakouska Leena Pelttari Stachl, ze Slovenska Monika Jankechová a o nových přístupech v Česku budou hovořit například Marie Svatošová, Naděžda Špatenková, Marta Munzarová a další.

„Umírání a smrt je přirozenou součástí života a charitní Hospic sv. Lukáše vytváří důstojné podmínky pro závěr života pacientů převážně s onkologickou diagnózou, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení“ přibližuje smysl hospicové péče ředitel Charity Ostrava Martin Pražák

Od otevření Hospice sv. Lukáše v Ostravě jeho služeb využilo bezmála 500 hospicových pacientů, pro většinu z nich byl hospic posledním životním zastavením. Samozřejmostí hospicové péče je podpora blízkých osob pacienta a také jejich neomezený přístup a pobyt v zařízení. V rámci hospice poskytuje Charita Ostrava i odlehčovací služby. Ještě v letošním roce se připravuje rozšíření kapacity hospice o čtyři odlehčovací lůžka. Investici a vybavení celkem za 800 tis. Kč pomůže financovat Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, firemní dárci a výtěžek veřejné sbírky.

Více na webu
Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče =>

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy