Ne každý má klíče - Mezinárodní den za vymýcení chudoby

pozvanka_2007.pdfArmáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytující sociální služby v ostravském regionu pořádají u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Happening na Masarykově náměstí v Ostravě dne 16. října 2007 v době od 15.30 h do 17.30 h, nad kterým převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje pan Ing. Evžen Tošenovský.

Uživatelé služeb Kontaktního místa pro osoby v nouzi - Charitní dům sv. FrantiškaNa Ostravsku pomáháme potřebným již šestnáct let. Rádi bychom připomněli široké veřejnosti, že chudoba není vzdáleným pojmem, ale je i v našem kraji. Vždyť není těžké přijít o zaměstnání, o domov, někdy i o své nejbližší…,“ říká koordinátor této akce Jan F. Krupa, vedoucí azylového domu pro muže v Havířově a regionální zástupce Armády spásy pro MS-kraj.
 
V řadě evropských zemí se v tento den již po několik let pořádají setkání osob sociálně vyloučených, pracovníků neziskových organizací a významných státních a místních politiků s veřejností, aby diskutovali o problému chudoby, sociálního vyloučení a lidské důstojnosti. Tradičně bývá večer zapálen oheň, který symbolicky spojuje účastníky v celé Evropě. Také my jsme pozvali na odpolední happening osobnosti veřejnéhoživota, představitele měst i zaměstnance důležitých úřadů. O zpestření programu se postará známá ostravská kapela Buty, interaktivní vstupy moderátora Aleše Juchelky, a na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveny různé hry a soutěže. Kolemjdoucím bude také nabízena „bezdomovská“ polévka.                 
 
Podle údajů zpracovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a na základě šetření Českého statistického úřadu je ze všech obyvatel ČR ohroženo chudobou okolo osmi procent osob. Kdyby však neexistoval systém vyplácení důchodů a sociálních dávek, žilo by pod hranicí ohrožení chudobou celkem 39 procent lidí, upozorňuje materiál MPSV.
 
Typický příběh uživatele služeb azylového domu vypráví zástupce vedoucího Charitní domu sv. Františka Jiří Linart: “Den, kdy jsem se poprvé ocitl na ulici, začal ve chvíli, kdy jsem nemohl odemknout byt, ve kterém jsem bydlel. Partnerka vyměnila zámek a já jsem svůj domov už nikdy neviděl. V první chvíli je to šok. Strkáte klíč do zámku stále znova, pořád vám nedochází, že s ním už neodemknete. Ale nakonec vám to dojde. První noc jsem strávil u kamaráda, pak jsem spal na lavičce a později na místech, která jsou pod lidskou důstojnost…Ženil jsem se mladý, brzy se nám narodily děti. S manželkou jsme si ale přestávali rozumět, pak jsem ztratil práci, a to byl poslední impuls k tomu, aby mě vyhodila z bytu. Neměl jsem klíče od domova, ani od svého dalšího života. Dlouho jsem zkoušel najít cestu sám, ale nakonec jsem onemocněl a život bez domova skončil v azylovém domě. Tam mi pomohli vyřídit sociální dávky, kontakt s dětmi a pomáhají mi s hledáním práce“.
 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy