Návštěvy v pobytových zařízeních pouze s respirátorem

V souladu s mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice MSK jsou od 17. 7. 2020 do odvolání  návštěvy uživatelů a pacientů pobytových sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava možné pouze s respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu. Bez této ochrany dýchácích cest jsou návštěvy zakázány. Děkujeme za pochopení.

V rámci návštěv uživatelů a pacientů služeb Charity Ostrava je kromě nutnosti použití respirátoru FFP2, který si návštěvník sám opatří, rovněž nutné zachovat odstup od klientů i personálu služby min. 2 m a další ochranná opatření dle pokynů a informací v rámci charitního domu.

V případě potřeby konzultujte aktuální podmínky návštěv dopředu telefonicky s personálem charitního domu.

Děkujeme za pochopení a věříme, že epidemiologický vývoj šíření nemoci Covid-19 v brzké době umožní tato mimořádná opatření opět rozvolnit.

Mimořádné opatření 15-2020 KHS MSK

Komentář k mimořádnému opatření

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy